Záujemca o štúdium

Poďte medzi nás…

Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy pre školský rok 2015/2016 sme poskytli žiakom 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia priestor na prezentáciu svojich názorov na realizáciu štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline. Vo svojich vyjadreniach sa zamerali na splnenie očakávaní a spokojnosť so štúdiom na našej škole. Vyjadrenia prvákov

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016?

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom

Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2015/2016

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) Termín podania prihlášky na štúdium: do 28. 02. 2015 Prijímacia skúška: anglický jazyk, test čitateľskej gramotnosti Dĺžka štúdia: 5 rokov (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl) Profil absolventa: Absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) je stredoškolsky

Deň otvorených dverí 4. 12. 2014

Dňa 4. 12. 2014 sa otvorili brány našej školy pre žiakov základných škôl. Mladých a vystrašených deviatakov vítali už pri vstupe do školy usmiati profesori aj študenti. Celý tento deň sa niesol vo výnimočnej mikulášskej atmosfére. Naši prváci a druháci si rozdelili skupinky nadšených uchádzačov o štúdium na našej škole. Aby sprevádzajúcich návštevníci školy rozpoznali a nikde sa nezatúlali,

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2014/2015?

1. dôvod Škola má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala písať svoju históriu pred 76-timi rokmi. Od roku 1938 ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti

NÁŠ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

„Všetci máme obmedzený čas na to, aby sme opustili svet krajší a lepší, ako sme ho našli.’“ (Dave Kellett) Týmto citátom by sa dala označiť škola Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline. Práve ľudia dávajú škole život. Ľudia, ktorí sa spojili a spoločne dňa 5. decembra 2013 prijímali nové sily zo základných škôl. Pedagógovia i

INEKO – TOP 5 stredných škôl v meste Žilina

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad gymnázií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi päť najlepších stredných škôl v meste Žilina, v rebríčku stredných odborných škôl má svoje prvenstvo s hodnotením 63,1. Zverejnený rebríček stredných škôl obsahuje dvadsaťpäť percent

Záujem žiakov základných škôl o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy ekonomického zamerania, o ktoré je dlhodobý záujem zo strany žiakov základných škôl. Podľa aktuálneho stavu naplnenosti stredných škôl pre školský rok 2013/2014, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, je najväčší záujem žiakov 9. ročníka základných škôl v Žilinskom kraji o študijný odbor 6317

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline…

Pretože škola má tradíciu v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – škola začala písať svoju históriu pred viac ako sedemdesiatimi rokmi. Od roku 1938 ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti škola pripravuje žiakov v študijnom odbore  6317 M 

Profil absolventa

Celková charakteristika absolventa absolvent študijného odboru obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe; absolvent získa schopnosť