Erasmus+ KA1

Erasmus+: Odborná prax žiakov 3. ročníka v Londýne v školskom roku 2014/2015

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných