Domov KONTAKTY

Úvod do makroekonómie

E-LEARNING – testovanie študentov

V predmete Úvod do makroekonómie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili preskúšania vedomostí z tematických celkov Ekonómia ako veda a Dejiny ekonomického myslenia formou e-learningového testovania. V tabletovej učebni sa prihlásili do kurzu a pokúsili sa svoje vedomosti pretransformovať do správnych odpovedí. Otázky testu boli vytvorené v rôznych typoch – otázky s krátkou odpoveďou, s možnosťou výberu, pravda –