Domov KONTAKTY

Predmetová komisia praktického odborného vzdelávania

Predmety:

Predstavenie PK POV (PPTX) a predmetu ADK (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku - Predmetová komisia praktického odborného vzdelávania

Fotografia zo súťaže Mladý účtovník 2019

Exkurzia vo výrobnom podniku MARLENKA v Českej republike

Dňa 20. 09. 2017 sa naša trieda IV. C zúčastnila odbornej exkurzie vo výrobnom podniku MARLENKA vo Frýdku- Místku.   Hneď ako sa otvorili brány podniku, cítili sme vôňu medu a čerstvo upečených koláčikov. Privítali nás peknou prezentáciou, počas ktorej nás ponúkli kávou a ochutnávkou ich známych výrobkov. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o založení, fungovaní a výbornej prosperite 

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 sa študenti I. A a I. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Študenti prvého ročníka, ktorí sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia učia písať desaťprstovou hmatovou metódou na elektronických písacích strojoch, mali možnosť vidieť expozíciu vývoja písacích strojov a komunikačnej technológie. Prehliadka bola doplnená tiež odborným výkladom sprievodkyne STM. Expozícia vývoja písacích

Štátna skúška z písania na PC

2. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Skúšky sa zúčastnilo 35 žiakov a 34 bolo úspešných. Vysvedčenia o absolvovaní pre bývalých žiakov budú na sekretariáte OAVOZA.

Školské preteky v spracovaní informácií na PC

V prvom júnovom týždni sa na našej škole ako každý rok uskutočnili preteky v spracovaní informácií na PC medzi žiakmi I. ročníka a II. G. I. miesto – Petra Šenkárová II. miesto – Katarína CHudá III. miesto – Daniela Danišková Všetky žiačky sú z triedy II. G. Víťazkám gratulujeme. Ing. Ľubica Jamborová

Finančná olympiáda

Do piateho ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, ktorá je určená študentom stredných škôl sa zapojili aj naši tretiaci a štvrtáci. Súťažilo sa v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preverili  znalosti  vo finančnej problematike. Prvé dve kolá boli realizované formou online testu, počas ktorého bolo možné využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Do druhého kola

Celoštátne kolo olympiády Mladý účtovník

Celoštátne kolo jubilejného 20. ročníka olympiády Mladý účtovník sa uskutočnilo 27. apríla 2017 v Žiline na Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45. Zišlo sa tam 15 najúspešnejších súťažiacich z  regionálnych kôl v Bratislave, Košiciach a Žiline. Naším želiezkom v ohni bola Veronika Klimeková zo IV.C. Umiestnila sa na 11. mieste a potvrdila, že patrí medzi najlepších Mladých účtovníkov na

Súťaž Mladý účtovník – postup do celoštátneho kola

Dňa 31. marca 2017 sa dve študentky našej školy zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý účtovník. Počas školského roka sa na súťaž pravidelne pripravovali. Príprave sa spočiatku venovalo 6 študentiek, z ktorých 3 postúpili do užšieho výberu. V popoludňajšom vyučovaní s pani profesorkou Ing. Dagmar Kochláňovou riešili problematické účtovné prípady a obetovali tomu aj veľa voľného času doma. Získali

Súťaž „Naj účtovník“

V januári 2017 sa uskutočnilo I. kolo školskej súťaže z účtovníctva – „Naj účtovník“. Na súťaži sa zúčastnili žiaci troch tried druhého ročníka, ktorí si mohli prostredníctvom súťaže overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva. Žiaci riešili rôzne úlohy z učiva celého prvého polroka v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Najlepší „účtovníci – začiatočníci“ absolvujú ešte druhé kolo, ktoré sa bude

Spracovanie informácií na PC v škol. roku 2016/2017

V decembri 2016 sa žiaci II. – IV. ročníka zúčastnili školského kola spracovania informácií na počítači. I. miesto – Romana Kavecká – IV. B II. miesto – Natália Cabadajová – IV. C III. miesto – Terézia Štefaňáková – II. A Žiačky z I. a II. miesta budú našu školu reprezentovať na Krajskom kole Súťaže žiakov

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 03. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 48 žiakov, z toho 4 žiaci zo SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina. Skúšku úspešne zvládlo 46 žiakov. Bývalí absolventi, ako aj žiaci SOŠ si môžu vysvedčenia o absolvovaní SŠ prevziať na sekretariáte OA Žilina. Ing. Ľubica Jamborová

Školské kolo MLADÝ ÚČTOVNÍK 2015/2016

Dňa 31. 03. 2016 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže MLADÝ ÚČTOVNÍK. Zúčastnili sa ho 15 študenti štvrtých ročníkov, ktorí postúpili s najlepšími výsledkami z triednych kôl. Ich úlohou bolo samostatne spracovať komplexný príklad z podvojného účtovníctva v programe OMEGA. VÝSLEDKY: miesto Adriana Friedlová – D získala 153 bodov miesto Laura Kapustová –  D získala 144 bodov

Krajské kolo súťaže v SIP

Vo štvrtok 11. februára 2016  sa uskutočnil v Spojenej škole Tvrdošín 50. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 53 súťažiacich   z 15 škôl ŽSK prejavilo svoju rýchlosť, pohotovosť a zručnosť v 3 súťažných disciplínach: písanie na počítači úprava textu na počítači wordprocessing Našu školu reprezentovali  2 žiačky v 1. disciplíne – písanie na počítači. Monika Zrelicová

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo

Na prelome roku 2015/2016 sa v našej škole konala Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo. Súťaž prebiehala v súťažnej disciplíne – 10-minútový odpis na rýchlosť v programe WORD. Súťaž má prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti Najlepšie výsledky za školu

Začíname s účtovníctvom

To je názov súťaže, ktorú usporiadali vyučujúci predmetu Účtovníctvo pre študentov 2. ročníka. Zúčastnili sa jej všetci žiaci 2. ročníka. Ich úlohou bolo riešiť e-learningový test v rozsahu 30 otázok. Otázky boli rôznorodé. Dopĺňali sa vynechané slová v definíciách pojmov v súlade so Zákonom o účtovníctve, vyberali sa správne odpovede z viacerých možností, študenti museli rozmýšľať o pravde/nepravde výrokov atď. Z prvého

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

II. ročník v študijnom odbore: 6317 M obchodná akadémia Náš tím šiel 10. novembra na 2 dni do Ružomberka spolu s Ing. S. Kapustovou. Pýtate sa, prečo? Práve tam sa konala súťaž za podpory Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava. Súťažilo tu spolu 6 tímov. Organizátorom súťaže

Pamäť ľudstva

Verný priateľ účtovníkov, lekárov aj policajtov. O čom /kom je reč? No predsa o písacom stroji, ktorý minulý rok oslávil svojich 300 rokov. Medzi najrozšírenejšie stroje patrili nablýskaný americký Remington alebo nemecký Continental. 6. októbra sa žiaci dvoch tried (triedy I. A a I. C) pod vedením Ing. Ľ. Jamborovej a Ing. L. Synákovej vybrali

Štátna skúška z kancelárskeho písania na PC – výsledky

Absolventi, ktorí úspešne zvládli štátnu skúšku z písania na PC a hospodárskej korešpondencie si môžu prevziať vysvedčenie na sekretariáte školy. Zoznam absolventov: Mária Boháčová Nikola Lokšíková Jana Mišiaková Dana Papajčíková Ing. Marcela Síčová Jana Gregorová Marián Zeman Boris Hodas Kristína Lopušanová Zuzana Uhrová Kristína Pilátová Dagmar Pállová Nikola Laščeková Simona Lisková Kristína Bujná Natália Halková

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

V piatok 5. júna 2015 sa stretli žiaci stredných odborných škôl v Žiline. Prišli všetci tí, ktorí mali záujem o štátnu skúšku. Obchodná akadémia v tento deň privítala žiakov zo Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska, Žilina,  SOŠ podnikania, Sasinkova, Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, a v neposlednom rade i žiakov Obchodnej akadémie, Žilina. Spolu sa štátnej skúšky zúčastnilo 51 žiakov.

Finálové kolo Finančnej olympiády v Bratislave

Naše dve študentky IV. D triedy – Adriana Pažičanová a Erika Ondáková sa spolu s pani profesorkou Oľgou Križovou zúčastnili dňa 27. 04. 2015 finálového celoslovenského kola Finančnej olympiády v Bratislave. Riešili praktické úlohy a testové otázky z finančnej gramotnosti spolu v kruhu dvadsiatich účastníkov zo stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola Nadácia Partners Group. Dievčatá síce neobsadili víťazné

Myslím ekonomicky

Dňa 9. apríla 2015 sme sa zúčastnili s pani profesorkou Ing. Oľgou Krížovou diskusnej súťaže v rámci vzdelávacieho projektu „Myslím ekonomicky“ v Bratislave, v Centrále Slovenskej sporiteľne. Tento vzdelávací program je ekonomického zamerania a dominuje mu diskusia ako metóda učenia. Súťaž bola zameraná hlavne na otestovanie našich komunikačných, odborných a prezentačných zručností. Na vybranú tému sme si mali

Až ku hviezdam

16. apríla 2015 sa v OC Mirage v Žiline konala prehliadka študentských spoločností z celého Slovenska. Prezentovali svoje regióny, krásy miest, kde bývajú, študujú, či kde sa cítia ako doma. A my spolu so žiakmi, ktorí navštevujú voliteľné predmety Bankovníctvo, Cvičná firma praktikum a Daňová sústava sme sa boli na nich pozrieť. Prezradím trošku viac. Boli sme čerpať inšpiráciu. Ale

FINANAČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015

Srdečne blahoželáme! FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015 postup do celoslovenského finálového kola Študenti našej školy sa zúčastnili v dňoch 19. 11. 2014 – 23. 01. 2015 I. otvoreného kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia Partners, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava. Na základe oznámenia usporiadateľa postúpili do II. kola vedomostnej súťaže títo študenti:

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnil 49. ročník krajskej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v Spojenej škole Tvrdošín. 1. a 2. miesto v kraji v rukách žiačok OA Žilina V súťažnej disciplíne písanie na počítači sa naša žiačka Kristína Bujná umiestnila na I. mieste a Monika Zrelicová na II. mieste. Svojim

Krajské preteky v SIP

Dňa 14. 02. 2013 sa uskutočnili Krajské preteky v SIP na OA v Ružomberku. Naša žiačka – Vlasta Horvátová sa umiestnila na krásnom 3. mieste s 352,0 čistými údermi.

Spracovanie informácií na počítači

V mesiaci január sa uskutočnili celoškolské preteky spracovania informácií na počítači medzi triedami II. – IV. ročníka. Najúspešnejšia žiačka, Vlasta Horvátová, z III. A triedy bude školu reprezentovať na Krajských pretekoch v spracovaní informácií na počítači, ktoré sa budú konať v Ružomberku 14. 02. 2013. P. č. Meno Trieda Hrubé údery Počet chýb % chýb