Kam na vysokú

Aj tento školský rok našu školu postupne navštevujú zástupcovia rôznych vysokých škôl zo Slovenska, Česka a zástupcovia spoločnosti Inerstudy, aby naším žiakom štvrtých ročníkov sprostredkovali možnosti štúdia na ich fakultách, kritéria prijatia na štúdium, možnosti ubytovania , pobytov v zahraničí a o mnohých iných aktivitách fakúlt. Na prednášky prichádzajú nielen pedagógovia, ale aj samotní študenti VŠ, ktorí zaujímavou formou vedia priblížiť študentský život.

Zatiaľ nás navštívili zástupcovia Univerzity Sv. Cyrila a Metóda – FMK, Paneurópskej univerzity, Vysokej školy báňskej v Ostrave a zástupcovia Interstudy, ktorí ínformovali žiakov 4.G o zaujímavých možnostiach štúdia v Anglicku, Dánsku a iných európskych krajinách.