Informácie pre nových stravníkov

Informácie pre nových stravníkov

Informácie o možnosti stravovania v školskej jedálni nájdete na stránke http://gvoza.sk/?q=node/915/.