Hrou sa učíme!

Vo štvrtok 7. novembra 2017 v III. A triede sme opäť vyučovaciu hodinu začali hrou! Ing. Fojcíková, vyučujúca predmetu Ekonomika a podnikanie, pripravila test. Žiakom rozdala hracie plány a rozdelila ich do dvoch skupín. Hrací plán je v oranžovej a zelenej farbe, teda je vytvorený pre každú skupinu. Prst žiaka bol na štartovacom políčku. Potom si vypočul otázku. Každá otázka mala dve možnosti odpovede a žiak si jednu z nich vybral. Mohol sa prstom pohnúť buď DOĽAVA alebo DOPRAVA. Každá ďalšia otázka ho približovala k určitému mestu. Po poslednej otázke vstúpili do mesta, ktoré napísali na malý menom označený papier a odovzdali. Či vošli do správneho mesta sme preverili – vyslovili sme správne riešenie každej otázky. Hru si prišla pozrieť aj pani zástupkyňa Mgr. Andrea Eliášová.

Ing. Renáta Fojcíková