tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

História keramiky – tovaroznalectvo

Prvé stopy spracúvania hliny v dejinách ľudstva sú veľmi staré a tvarovateľnosť hliny si človek začal všímať asi pred 25 000 rokmi. Žil v tom čase loveckým spôsobom života, nepociťoval potrebu zhotovovať si nádoby. V 9. až 7. tisícročí pred n. l. začali ľudia v klimaticky vhodných oblastiach na Blízkom východe pestovať plodiny, chovať domáce zvieratá.

Jednou z podstatných a veľmi potrebných činností bolo hrnčiarstvo. Prvé nádoby mali funkciu zásobníc na potraviny a vodu: slúžili ako hrnce, pekáče a misy. Keramika sa v súčasnosti stáva súčasťou dnešného života a jej využitie je dnes neoddeliteľnou súčasťou každého z nás.

Na Slovensku máme tiež vlastné ložiská kvalitných keramických surovín, preto sa tu rozvinul keramický priemysel. Denne sa s keramikou stretávame v podobe tanierov, mís, šálok, váz, kvetináčov atď. Na tovaroznalectve sa žiaci zaoberali témou „História keramiky“ a svoje poznatky zhrnuli do svojich projektov. Najlepší projekt – prezentáciu si pripravil Matej Bartek, žiak III.G, v ktorej sa zameral práve na históriu keramiky z oblasti Žiliny.

Ing. Andrea Hlačinová

História keramiky v Žiline – Matej Bartek (PPTX)