Fotogaléria

  • Obchodná akadémia »
  • XIV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl