Domov KONTAKTY

Finálové kolo Finančnej olympiády v Bratislave

Naše dve študentky IV. D triedy – Adriana PažičanováErika Ondáková sa spolu s pani profesorkou Oľgou Križovou zúčastnili dňa 27. 04. 2015 finálového celoslovenského kola Finančnej olympiády v Bratislave. Riešili praktické úlohy a testové otázky z finančnej gramotnosti spolu v kruhu dvadsiatich účastníkov zo stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola Nadácia Partners Group.

Dievčatá síce neobsadili víťazné miesta, ale podľa ich vyjadrení obohatili svoje získané odborné vedomosti o nové pozitívne skúsenosti. Odporúčajú mladším študentom, aby sa určite v budúcich ročníkoch tejto súťaže zúčastnili.

CAM00285 CAM00287