Faktúry 2020

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 574,06 09.01.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.1/2020 13.1.2020
2/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 54,25 09.01.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 2/2020 13.1.2020
3/2020 Záloha za plyn 1/2020 3 782,00 10.01.2020 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-19 13.1.2020
4/2020 seminár 3 účastníci 70,00 10.01.2020 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313   14.1.2020
5/2020 školenie OMEGA 3 osoby 104,40 13.01.2020 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903   14.1.2020
6/2020 Mesačný poplatok 1/2020 19,32 13.01.2020 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.1.2020
7/2020 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2020 39,00 16.01.2020 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.3/2020 17.1.2020
8/2020 Vyúčtovanie predplatného za rok 2019 Finančný spravodaj 32,57 17.01.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2019 22.01.2020
9/2020 tlačivá 38,40 20.01.2020 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.16/2019 22.01.2020
10/2020 Predplatné časopisu škola 2020 25,00 27.01.2020 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2020 31.1.2020
11/2020 učebnica SLJ pre SŠ 3. ročník 3,60 27.01.2020 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 obj.č.65/2019 31.1.2020
12/2020 Členský príspevok na rok 2020 200,00 29.01.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 31.1.2020
13/2020 LV pre 63 žiakov OA Žilina, ubytovanie, strava a miestny poplatok 7 245,00 29.01.2020 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 VO 6.2.2020
14/2020 LV pre 63 žiakov OA Žilina, skipasy 2 205,00 30.01.2020 SKI Makov, s.r.o., Ústredie 141,            023 56  Makov,         IČO: 36428761 VO 6.2.2020
15/2020 Prihláška na školenie – Aktuálna legislatíva a prax v oblasti PP vzťahov a odmeňovania v školstve 30,00 31.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj. č.5/2020 3.2.2020
16/2020 Poistenie majetku projekt  194,40 4.2.2020 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 10.2.2020
17/2020 elektrina 2/20 881,00 4.2.2020 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-19 10.2.2020
18/2020 Záloha za plyn 2/2020 3 020,00 4.2.2020 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-19 10.2.2020
19/2020 stravovanie zamestnancov za január 2020 príspevok 485,76 05.02.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 7.2.2020
20/2020 stravovanie zamestnancov za január 2020 príspevok zo SF 70,40 05.02.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 7.2.2020
21/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS-zľava 703,69 05.02.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.6/2020 10.2.2020
22/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS-zľava 64,11 05.02.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.7/2020 10.2.2020
23/2020 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 143,00 05.02.2020 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.2.2020
24/2020 výmena ventilu 62,40 05.02.2020 ENERGOTERM s.r.o.,            Stránske 104,             013 13  Rajecké Teplice,             IČO: 47551364   10.2.2020
25/2020 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2020 66,37 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.2.2020
26/2020 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2020 123,53 07.02.2020 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 10.2.2020
27/2020 pracovná zdravotná služba za 1/2020 50,40 07.02.2020 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.2.2020