Domov KONTAKTY

Faktúry 2019

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2019 Záloha za plyn 1/2019 2 739,00 07.01.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 10.1.2019
2/2019 seminár ročné zúčtovanie dane 2018 50,00 07.01.2019 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.1/2019 10.1.2019
3/2019 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2019 39,00 07.01.2019 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.2/2019 10.1.2019
4/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 565,20 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.3/2019 10.1.2019
5/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 28,80 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 4/2019 10.1.2019
6/2019 Mesačný poplatok 1/2019 22,92 15.1.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.1.2019
7/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Zbierka zákonov 161,65 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
8/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Finančný spravodaj 14,90 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
9/2019 školenie OMEGA Daňové priznanie právnických osôb po novom 69,60 25.01.2019 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 obj.č.8/2019 28.1.2019
10/2019 Predplatné časopisu škola 2019 25,00 25.01.2019 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2019 28.1.2019
11/2019 školenie – RZ dane 2018 30,00 29.01.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.9/2019 30.1.2019
12/2019 Členský príspevok na rok 2019 200,00 30.1.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 1.2.2019
13/2019 Záloha za plyn 2/2019 2 739,00 04.02.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 11.2.2019
14/2019 elektrina 2/19 924,00 04.02.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 11.2.2019
15/2019 členský poplatok na rok 2019 33,00 04.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 7.2.2019
16/2019 Prenájom telocvične za 1/2019 240,00 04.02.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 07.02.2019
17/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-27.01.2019 113,21 05.02.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 7.2.2019
18/2019 PO a BP za 1/2019 55,00 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 7.2.2019
19/2019 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 263,50 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 8.2.2019
20/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok 441,96 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 8.2.2019
21/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok zo SF 48,72 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 7.2.2019
22/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 662,40 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2019 11.2.2019
23/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 115,20 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2019 11.2.2019
24/2019 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 20.01.19 do 25.01.2019 540,00 7.2.2019 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.5/2019 8.2.2019
25/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2019 62,95 7.2.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   8.2.2019
26/2019 pracovná zdravotná služba za 1/2019 50,40 8.2.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.2.2019
27/2019 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 20.01.19-25.01.19 pre 62 žiakov OA Žilina 9 300,00 13.2.2019 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.6/2019 14.2.2019
28/2019 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 4 inštruktorov+lekár (2+3gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 20.01.19-25.01.19  380,00 13.2.2019 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2019 14.2.2019
29/2019 Prihláška na školenie – Správa registratúry 2 účastníci 60,00 13.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.13/2019 14.2.2019
30/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 1/2019 16,56 14.2.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 18.02.2019
31/2019 orange Slovensko popl. 22,92 15.2.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 18.2.2019
32/2019 papier xerox performer A4 40 ks,ceruzky, obálky C5, C6, obálky DVR, obaly L, farebný papier, pentelky, bločky poznámkové, post-it bločky, spony na spisy, sponky do zošívačky, rozraďovače spisov, lepiace pásky hrubé, tenké, zvýrazňovače, fixka laková, špagát jutový, špendlíky, stojan na spisy … 380,51 18.02.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.13/2019 21.2.2019
33/2019 internet 1-3/2019 150,00 20.2.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.2.2019
34/2019 Poistenie majetku projekt  180,00 20.2.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 21.2.2019
35/2019 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019 41,00 20.2.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.17/2018 22.02.2019
36/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 628,45 25.02.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.14/2019 27.2.2019
37/2019 vrecká do vysávača rowenta 14,98 26.02.2019 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 obj.č.17/2019 27.2.2019
38/2019 Slovník profesionála 13,67 28.02.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 8, 821 04  Bratislava,     IČO:35950226 obj.č.18/2019 1.3.2019
39/2019 materiál na údržbu  97,90 1.3.2019 BEKOM s.r.o.,      prev. Obchodná 1/3269, Žilina, 013 54  Kolárovice 366          IČO: 36376965 obj.č.19/2019 4.3.2019
40/2019 tonery, spotrebný materiál na údržbu VYT 568,80 1.3.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.20/2019 6.3.2019
41/2019 Záloha za plyn 3/2019 2 739,00 1.3.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 6.3.2019
42/2019 elektrina 3/19 924,00 1.3.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 6.3.2019
43/2019 tlačivá 25,12 1.3.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.16/2019 04.03.2019
44/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 658,80 01.03.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.21/2019 6.3.2019
45/2019 stravovanie zamestnancov za február 2019 príspevok 490,44 01.03.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 6.3.2019
46/2019 stravovanie zamestnancov za február 2019 príspevok zo SF 73,20 01.03.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 4.3.2019
47/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 28.01.-24.02.2019 113,21 6.3.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 11.3.2019
48/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2019 64,94 8.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.3.2019
49/2019 pracovná zdravotná služba za 2/2019 50,40 8.3.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.3.2019
50/2019 PO a BP za 2/2019 55,00 12.03.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 13.3.2019
51/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 1 716,00 12.03.2019 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621782881/2019 1. splátka 858,-EUR uhr. 04.04.2019              , 2. splátka 858,-EUR uhr. 07.06.2019
52/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 2/2019 16,56 12.03.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.3.2019
53/2019 Prenájom telocvične za 2/2019 240,00 12.03.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 13.3.2019
54/2019 uverejnenie inzercie 144,00 12.03.2019 MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 obj.č.15/2019 13.3.2019
55/2019 uverejnenie inzercie 36,00 12.03.2019 MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 obj.č.15/2019 13.3.2019
56/2019 mp 3/19, hovorné 2/19 22,92 15.3.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.3.2019
57/2019 sáčky do vysávača rowenta rw01 20,40 18.03.2019 ELEKTROSPED, a.s.   ,             Pestovateľská 13,              821 04  Bratislava,            IČO: 35 765 038  obj.č.23/2019 19.3.2019
58/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 71,81 19.03.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.22/2019 22.3.2019
59/2019 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1-3/2019 698,00 20.3.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 21.3.2019
60/2019 papier xerox performer A4 50 ks, A3 5 ks, obálky C5, C6, popisovače na biele tabule, dosky spisové, magn.tabula, magnetky 283,80 25.03.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.24/2019 28.3.2019
61/2019 Daň z nehnuteľností na rok 2019 6,66 28.3.2019 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 29.3.2019
62/2019 tonery 312,72 28.03.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.26/2019 29.3.2019
63/2019 Záloha za plyn 4/2019 2 739,00 01.04.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 4.4.2019
64/2019 elektrina 4/19 924,00 01.04.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 4.4.2019
65/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 554,40 01.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.27/2019 4.4.2019
66/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 230,40 01.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 28/2019 4.4.2019
67/2019 knihy 28,35 01.04.2019 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34            010 01  Žilina,         IČO: 31602436 obj. č. 25/2019 3.4.2019
68/2019 stravovanie zamestnancov za marec 2019 príspevok 393,96 01.04.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 3.4.2019
69/2019 stravovanie zamestnancov za marec 2019 príspevok zo SF 58,80 01.04.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 2.4.2019
70/2019 servis 1-3/2019 135,00 2.4.2019 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 4.4.2019
71/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 25.02.-24.03.2019 124,19 2.4.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 4.4.2019
72/2019 pracovná zdravotná služba za 3/2019 50,40 8.4.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.4.2019
73/2019 prenájom zariadenia + kópie 348,72 8.4.2019 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 9.4.2019
74/2019 kancelárske kreslo kevin 1+1 zadarmo čierne 231,60 8.4.2019 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.29/2019 9.4.2019
75/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 3/2019 16,56 8.4.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 9.4.2019
76/2019 Prenájom telocvične za 3/2019 240,00 8.4.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 9.4.2019
77/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 3/2019 64,86 11.4.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.4.2019
78/2019 vodné a stočné 1.štvrťrok 2019 1 514,62 11.4.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 15.4.2019
79/2019 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019, hospodárske tlačivá 4,51 11.4.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.31/2019 12.4.2019
80/2019 PO a BP za 3/2019 55,00 12.4.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 15.4.2019
81/2019 2019 Zbierka zákonov 2. preddavok 84,00 12.4.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2019 15.4.2019
82/2019 mp 4/19, hovorné 3/19 22,92 15.4.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.4.2019
83/2019 sťahovanie trezora, doprava 144,00 15.4.2019 TRIV s.r.o.                      Agátová 22,                      844 15  Bratislava, IČO: 36435872   16.4.2019
84/2019 Prihláška na školenie – Personálne činnosti a odmeňovanie 30,00 16.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.31/2019 17.4.2019
85/2019 Dane a účtovníctvo – predplatné 2020 106,76 24.04.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné  26.4.2019
86/2019 revízia FVZ /skúšky, opravy, servis/ v CO kryte Obchodnej akadémie 269,00 25.04.2019 Ing. Jaroslav Mierny MONTEX,  Bernolákova 33,                   010 01  Žilina,         IČO: 32890796 obj.č.33/2019 26.4.2019
87/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 648,00 30.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.35/2019 7.5.2019
88/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 62,40 30.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.36/2019 7.5.2019
89/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 25.03.-21.04.2019 99,90 30.04.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 7.5.2019
90/2019 Záloha za plyn 5/2019 2 739,00 02.05.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 7.5.2019
91/2019 elektrina 5/19 924,00 02.05.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 7.5.2019
92/2019 Prenájom telocvične za 4/2019 240,00 02.05.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 7.5.2019
93/2019 papier xerox performer A4 30 ks,obaly L 100 ks, euroobaly 500 ks, sponky do zošívačky 10 ks, špagát jutový 2 ks, krieda biela 10 bal./100 ks, roller centropen čierny 10 ks, červený 20 ks, rýchloviazač 50 ks, batéria AA 10 bal/4 ks 232,26 02.05.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.34/2019 7.5.2019
94/2019 stravovanie zamestnancov za apríl 2019 príspevok 452,92 02.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 6.5.2019
95/2019 stravovanie zamestnancov za apríl 2019 príspevok zo SF 67,60 02.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 3.5.2019
96/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 4/2019 16,56 7.5.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 9.5.2019
97/2019 oprava strešných žľabov 2 868,00 9.5.2019 IPSTAV s.r.o.,            P.O.Hviezdoslava 2925,                                   024 01  Kysucké Nové Mesto,                                             IČO: 36371157 obj.č.30/2019 10.5.2019
98/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 4/2019 63,13 10.5.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.5.2019
99/2019 PO a BP za 4/2019 55,00 13.5.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 15.5.2019
100/2019 pracovná zdravotná služba za 4/2019 50,40 14.5.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 15.5.2019
101/2019 prenájom zariadenia 25,20 14.5.2019 DATALAN a.s.,                             Galvaniho 17/A,                            821 04  Bratislava        IČO: 35810734 zmluva č. 42/04-15 a 42/05-15 15.5.2019
102/2019 Mesačný poplatok 5/2019, hovorné 4/19 20,71 20.5.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 20.5.2019
103/2019 internet 4-6/2019 150,00 20.5.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.5.2019
104/2019 Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch účinný od 1. septembra 2019 45,00 23.05.2019 JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o..,      Kráľovohoľská 11, 974 11  Banská Bystrica,  IČO: 50341286 obj.č.39/2019 27.5.2019
105/2019 plochý mop celoslučkový 2 bal (5 ks v bal) 104,40 24.05.2019 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.40/2019 28.05.2019
106/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 22.04.-19.05.2019 113,21 27.5.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 28.05.2019
107/2019 poistenie majetku projekt matematika U9,tablety,Zr. 148,00 27.5.2019 Generali Slovensko  poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 25/11-15 28.05.2019
108/2019 Predplatné na školský rok 2019-2020, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 18,00 27.5.2019 ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091,        831 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 obj.č.37/2019 28.05.2019
109/2019 kancelárske kreslo DERRY 1+1 zadarmo čierne 235,20 28.05.2019 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.42/2019 30.5.2019
110/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 427,13 29.05.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.38/2019 6.6.2019
111/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 712,80 31.05.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.43/2019 6.6.2019
112/2019 Záloha za plyn 6/2019 2 739,00 03.06.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 7.6.2019
113/2019 elektrina 6/19 924,00 03.06.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 7.6.2019
114/2019 stravovanie zamestnancov za máj 2019 príspevok 525,28 04.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 5.6.2019
115/2019 stravovanie zamestnancov za máj 2019 príspevok 78,40 04.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 4.6.2019
116/2019 SSL certifikát 29,99 5.6.2019 ZONER s.r.o., Jaskový rad 5, 831 01  Bratislava,      IČO: 35770929 obj.č.44/2019 6.6.2019
117/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 5/2019 16,56 6.6.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 7.6.2019
118/2019 predplatné časopisov na rok 2019 99,52 7.6.2019 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 10.6.2019
119/2019 Prenájom telocvične za 5/2019 240,00 7.6.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 10.6.2019
120/2019 pracovná zdravotná služba za 5/2019 50,40 7.6.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.6.2019
121/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 5/2019 75,83 7.6.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.6.2019
122/2019 knihy Corporate Economics Part 1,2,3 113,91 11.6.2019 Juraj Štefuň – GEORG, Bajzova 11,010 01  Žilina,      IČO: 0577225 obj.č.45/2019 12.6.2019
123/2019 ASC  upgrade SŠ z 2019 na 2020 219,00 12.6.2019 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161   17.6.2019
124/2019 letenky a poistenie pre 8 žiakov ERASMUS+ 1 568,00 12.6.2019 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.46/2019 17.6.2019
125/2019 letenky pre 1xdoprovod ERASMUS+ 172,00 12.6.2019 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.46/2019 17.6.2019
126/2019 Mesačný poplatok 6/2019, hovorné 5/19 20,52 13.6.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 14.6.2019
127/2019 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 4-6/2019 698,00 13.6.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 14.6.2019
128/2019 PO a BP za 5/2019 55,00 13.6.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 17.6.2019
129/2019 tonery, spotrebný materiál na údržbu VYT 448,80 14.6.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.47/2019 17.6.2019
130/2019 Dodanie 9 ks dáždnikov a peňaženiek pre účastníkov projektu ERASMUS+ 259,20 19.06.2019 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 obj.č.48/2019 20.6.2019
131/2019 tonery 183,60 20.6.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.50/2019 21.6.2019
132/2019 2019 Zbierka zákonov 3. preddavok 84,00 20.6.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2019 21.6.2019
133/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 32,40 20.06.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.51/2019 21.6.2019
134/2019 tlačivá 71,38 24.6.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.16/2019 09.07.2019
135/2019 kniha BOZP 24,00 28.6.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718   09.07.2019
136/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 20.05.-16.06.2019 113,96 28.6.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 09.07.2019
137/2019 webhosting oavoza.sk 55,99 28.6.2019 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   09.07.2019
138/2019 stravovanie zamestnancov za jún 2019 príspevok 392,62 28.6.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 8.7.2019
139/2019 stravovanie zamestnancov za jún 2019 príspevok 58,60 28.6.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 8.7.2019
140/2019 Prenájom telocvične za 6/2019 240,00 01.07.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 10.7.2019
141/2019 Záloha za plyn 7/2019 2 739,00 01.07.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 10.7.2019
142/2019 elektrina 7/19 924,00 01.07.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 10.7.2019
143/2019 servis 4-6/2019 135,00 4.7.2019 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 10.7.2019
144/2019 PO a BP za 6/2019 55,00 4.7.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.7.2019
145/2019 prenájom zariadenia + kópie 210,18 4.7.2019 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 10.7.2019
146/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 6/2019 16,56 4.7.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.7.2019
147/2019 pracovná zdravotná služba za 6/2019 50,40 4.7.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.7.2019
148/2019 stravovanie zamestnancov za júl 2019 príspevok 52,26 4.7.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 09.07.2019
149/2019 stravovanie zamestnancov za júl 2019 príspevok 7,80 4.7.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 09.07.2019
150/2019 autobus na deň 27.06.2019 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 180,00 08.07.2019 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 obj.č.41/2019 11.7.2019
151/2019 doprava  628,00 08.07.2019 CK Trip, s.r.o., Brodno 50,            010 14  Žilina,         IČO: 45890986   11.7.2019
152/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 6/2019 65,81 10.7.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   16.7.2019
153/2019 vodné a stočné 2.štvrťrok 2019 1 403,67 10.7.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 16.7.2019
154/2019 ASC  upgrade SŠ z 2019 na 2020 79,00 12.7.2019 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161   16.7.2019
155/2019 ubytovanie, strava, transfér 8 žiakov 10 672,00 12.7.2019 ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zmluva 40/06-19 16.7.2019
156/2019 MT 2 ks 192,00 15.7.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.7.2019
157/2019 Mesačný poplatok 7/2019, hovorné 6/19 22,92 15.7.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.7.2019
158/2019 esp GGFS-zľava 532,62 16.07.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.53/2019 7.8.2019
159/2019 ubytovanie, strava, transfér 30 žiakov 38 520,00 22.7.2019 ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zmluva 40/09-19 30816,- uhr. 26.07.2019 7704,- uhr. 08.10.2019
160/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 17.06.-14.07.2019 41,86 26.7.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 07.08.2019
161/2019 Záloha za plyn 8/2019 2 739,00 05.08.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 9.8.2019
162/2019 elektrina 8/19 924,00 05.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 9.8.2019
163/2019 PO a BP za 7/2019 55,00 05.08.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 9.8.2019
164/2019 pracovná zdravotná služba za 7/2019 50,40 05.08.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.8.2019
165/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 130,22 08.08.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.57/2019 9.8.2019
166/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 341,70 08.08.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.58/2019 9.8.2019
167/2019 letenky pre 30 účastníkov ERASMUS+ 7 380,00 8.8.2019 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.55/2019 12.8.2019
168/2019 letenky pre 3xdoprovod ERASMUS+ 738,00 8.8.2019 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.55/2019 12.8.2019
169/2019 poistenie pre 30 účastníkov ERASMUS+ 720,00 8.8.2019 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.56/2019 12.8.2019
170/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 7/2019 61,27 9.8.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   16.8.2019
171/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 7/2019 16,56 9.8.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 16.8.2019
172/2019 Mesačný poplatok 8/2019, hovorné 7/19 19,20 9.8.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.8.2019
173/2019 papier xerox performer A4 60 ks, euroobaly 500 ks, centropen modrý 40 ks, červený 40 ks, zelený 40 ks, zošit A4 10 ks 286,87 09.08.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.59/2019 16.8.2019
174/2019 Aktualizácia II,III/2020 Z.z. 26,40 02.09.2019 Poradca  s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01  Žilina 1, IČO: 36371271 predplatné 2020 4.9.2019
175/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 15.07.-11.08.2019 41,86 02.09.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 4.9.2019
176/2019 internet 7-9/2019 150,00 02.09.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 4.9.2019
177/2019 Záloha za plyn 9/2019 2 739,00 02.09.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 5.9.2019
178/2019 elektrina 9/19 924,00 02.09.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 5.9.2019
179/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 813,73 02.09.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.61/2019 5.9.2019
180/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 122,22 02.09.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.62/2019 5.9.2019
181/2019 seminár PP vzťahy a odmeňovanie od 01.09.2019 30,00 02.09.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.60/2019 4.9.2019
182/2019 ubytovanie 10.-11.10.2019 porada riaditeľov škôl 79,00 03.09.2019 DRUŽBA, s.r.o.,     Demänovská Dolina – Jasná 031 01,                 IČO: 36017302 obj.č.63/2019 4.9.2019
183/2019 stravovanie zamestnancov za august 2019 príspevok 76,38 03.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 4.9.2019
184/2019 stravovanie zamestnancov za august 2019 príspevok SF 11,40 03.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 4.9.2019
185/2019 časopis FRIENDSHIP 103,50 09.09.2019 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 obj.č.64/2019 10.9.2019
186/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2019 16,56 09.09.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.9.2019
187/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 8/2019 61,94 9.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.9.2019
188/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2019 Zbierka zákonov 34,77 9.9.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2019 10.9.2019
189/2019 pracovná zdravotná služba za 8/2019 50,40 10.9.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 16.9.2019
190/2019  predplatné na rok 2020 Finančný spravodaj 26,40 10.9.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2020 16.9.2019
191/2019 Právny kuriér pre školy od 01.10.2019-30.09.2020 119,00 10.9.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718 predplatné 19.9.2019
192/2019 PO a BP za 8/2019 55,00 12.09.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 16.9.2019
193/2019 Mesačný poplatok 9/2019, hovorné 8/19 19,20 12.09.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.9.2019
194/2019 slovníky 30 ks  470,40 13.09.2019 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.69/2019 16.9.2019
195/2019 preprava 9 osôb ERASMUS+ 640,00 13.09.2019 REGIO GROUP, s.r.o.,          Černyševského 39,           851 01  Bratislava,         IČO: 35906065 obj.č.49/2019 17.9.2019
196/2019 revízia komína 133,74 16.9.2019 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499   19.9.2019
197/2019 papier xerox performer A4 10 ks, euroobaly 200 ks, ceruzka mechanická 1 ks, ceruzka grafitová 1 ks, bloček samolepiaci neon mix 5 farieb 47,75 16.9.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.66/2019 17.9.2019
198/2019 Dodanie 33 ks dáždnikov a 3 peňaženiek pre účastníkov projektu ERASMUS+ 570,00 16.9.2019 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 obj.č.68/2019 17.9.2019
199/2019 učebnice SLJ pre SŠ 1.,2. ročník + PZ pre učiteľa 48,80 18.09.2019 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 obj.č.65/2019 19.9.2019
200/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 12.08.-08.09.2019 66,14 19.9.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 4.10.2019
201/2019 30 ks peňaženiek pre účastníkov projektu ERASMUS+ 270,00 19.09.2019 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 obj.č.70/2019 23.9.2019
202/2019 vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie 440,00 23.9.2019 Ing. Krajčiová Zuzana,                            Partizánska 1029/101   ,   015 01  Rajec,       IČO: 43407005    7.10.2019
203/2019 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 7-9/2019 698,00 24.9.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 4.10.2019
204/2019 seminár Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 39,00 25.09.2019 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.71/2019 7.10.2019
205/2019 spotrebný materiál na údržbu internetovej siete pre pripojenie PC 1 111,08 25.09.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.72/2019 500,- 1 splátka uhr. 07.10.2019 611,08 2. spl. 27.11.2019
206/2019 stravovanie zamestnancov za september 2019 príspevok 557,52 30.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 4.10.2019
207/2019 stravovanie zamestnancov za september 2019 príspevok SF 80,80 30.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 3.10.2019
208/2019 esp GGFS-zľava 677,76 30.09.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.73/2019 7.10.2019
209/2019 Záloha za plyn 10/2019 2 739,00 01.10.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 7.10.2019
210/2019 elektrina 10/19 924,00 01.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 7.10.2019
211/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 9/2019 16,56 4.10.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 9.10.2019
212/2019 školenie – Správa dokumentov 39,00 08.10.2019 Asociácia správcov registratúry , M.R.Štefánika 310,       972 71   Nováky,      IČO: 37922190 obj. č.74/2019 9.10.2019
213/2019 PO a BP za 9/2019 55,00 08.10.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 9.10.2019
214/2019 pracovná zdravotná služba za 9/2019 50,40 08.10.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.10.2019
215/2019 servis 7-9/2019 135,00 08.10.2019 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 9.10.2019
216/2019 prenájom zariadenia + kópie 156,50 08.10.2019 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 9.10.2019
217/2019 licencia 300,00 11.10.2019 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01  Žilina, IČO: 50139088 zmluva 65/13-19 15.10.2019
218/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 9/2019 64,70 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   15.10.2019
219/2019 Prenájom telocvične za 9/2019 240,00 11.10.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 15.10.2019
220/2019 doména oavoza.sk 14,28 11.10.2019 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   15.10.2019
221/2019 Mesačný poplatok 10/2019, hovorné 9/19 19,20 14.10.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.10.2019
222/2019 tlačivá 145,82 15.10.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.16/2019 18.10.2019
223/2019 učebnice RJ pre 2. ročník 45,60 15.10.2019 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.69/2019 18.10.2019
224/2019 Spravodaj pre mzdové účtovníčky a personalistov od 8.11.2019 do 14.11.2020 195,60 15.10.2019 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 15.11.2019
225/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 09.09.-06.10.2019 66,14 15.10.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 18.10.2019
226/2019 vodné a stočné 3.štvrťrok 2019 HB 693,90 17.10.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 8.11.2019
227/2019 vodné a stočné 3.štvrťrok 2019 VB 516,10 17.10.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 8.11.2019
228/2019 publikácia hospodárenie školy 70,05 17.10.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718   15.11.2019
229/2019 poistenie majetku od 01.01.2019-31.12.2019, zodpovednosť  1 129,53 21.10.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 refakturácia 7.11.2019
230/2019 papier xerox performer A4, A3, euroobaly, zakladače… 555,37 21.10.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.77/2019 23.10.2019
231/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 113,93 22.10.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.75/2019 23.10.2019
232/2019 odstránenie závad v kotolni OA 790,93 24.10.2019 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58,            024 01  Kysucké Nové Mesto,                                          IČO: 50192442 obj.č.54/2019 29.10.2019
233/2019 Dane a účtovníctvo v praxi ročník 2020 190,00 24.10.2019 Wolters Kluwer s r.o.,                                 Mlynské nivy 48,           821 09  Bratislava,      IČO: 31348262 predplatné 27.11.2019
234/2019 preprava 33 osôb 1 000,00 28.10.2019 KARTVEL AGENCY, s.r.o., Horný Hričov 55,            013 42  Horný Hričov,         IČO: 51760029 obj.č.67/2019 29.10.2019
235/2019 PC 16 ks, monitory 16 ks, dataprojektory 5 ks 9 997,92 29.10.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 VO 30.10.2019
236/2019 Záloha za plyn 11/2019 2 739,00 04.11.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 8.11.2019
237/2019 elektrina 11/19 924,00 04.11.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 8.11.2019
238/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 9,86 04.11.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.78/2019 7.11.2019
239/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 681,46 04.11.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.79/2019 8.11.2019
240/2019 stravovanie zamestnancov za október 2019 príspevok 560,28 04.11.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 7.11.2019
241/2019 stravovanie zamestnancov za október 2019 príspevok SF 81,20 04.11.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 6.11.2019
242/2019 Prihláška na školenie – Aktuálne zmeny zákonov a vybrané problematiky výdavkov obcí, RO a PO 30,00 06.11.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.80/2019 7.11.2019
243/2019 pracovná zdravotná služba za 10/2019 50,40 06.11.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 8.11.2019
244/2019 uteráky 150,00 07.11.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.76/2019 11.11.2019
245/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 10/2019 65,82 8.11.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.11.2019
246/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2019 16,56 8.11.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.11.2019
247/2019 Mesačný poplatok 11/2019, hovorné 10/19 19,20 8.11.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 11.11.2019
248/2019 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 10-122019 698,00 8.11.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 15.11.2019
249/2019 PO a BP za 10/2019 55,00 8.11.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 15.11.2019
250/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2019 71,26 13.11.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 15.11.2019
251/2019 Prenájom telocvične za 10/2019 240,00 18.11.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 20.11.2019
252/2019 deratizácia 92,40 18.11.2019 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454   20.11.2019
253/2019 Predplatné na školský rok 2019-2020, Slovenský stenograf 8 ks mesačníka 69,50 18.11.2019 Vydavateľstvo Parentes – Slovenský stenograf,                   P.O.Box 17,                 902 01  Pezinok,                 IČO: 44924101 obj.č.52/2019 20.11.2019
254/2019 internet 10-12/2019 150,00 19.11.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 20.11.2019
255/2019 kniha manažérsky kurz pre riaditeľa školy 20,00 26.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718   27.11.2019
256/2019 pc 356,40 28.11.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.85/2019 29.11.2019
257/2019 papier xerox performer A4, euroobaly, zakladače, lep.pásky, post-it bločky, poznámkové bloky, perá, zvýrazňovače, pákové zakladače, kalendáre, popisovače na biele tabule… 383,66 28.11.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.84/2019 29.11.2019
258/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 670,35 29.11.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.86/2019 3.12.2019
259/2019 stravovanie zamestnancov za november 2019 príspevok 520,26 29.11.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 2.12.2019
260/2019 stravovanie zamestnancov za november 2019 príspevok SF 75,40 29.11.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 2.12.2019
261/2019 Záloha za plyn 12/2019 2 739,00 02.12.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 4.12.2019
262/2019 elektrina 12/19 924,00 02.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 4.12.2019
263/2019 tonery 379,20 02.12.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.87/2019 3.12.2019
264/2019 seminár ročné zúčtovanie dane 2019 50,00 05.12.2019 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.88/2019 6.12.2019
265/2019 predplatné PAM 66,00 05.12.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2020 6.12.2019
266/2019 vývoz VKK  198,30 05.12.2019 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.81/2019 6.12.2019
267/2019 poplatok za uloženie odpadu 4,76 05.12.2019 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.81/2019 6.12.2019
268/2019 pracovná zdravotná služba za 11/2019 50,40 06.12.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.12.2019
269/2019 posypová soľ 47,50 09.12.2019 GARDEN TEAM s.r.o.,       Lombardiniho 1648,       014 01  Bytča,         IČO: 47521139 obj.č.82/2019 10.12.2019
270/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 04.11.-30.11.2019 71,26 10.12.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 11.12.2019
271/2019 PO a BP za 11/2019 55,00 10.12.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 11.12.2019
272/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 11/2019 16,56 10.12.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.12.2019
273/2019 publikácia hospodárenie školy 41,75 10.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718   11.12.2019
274/2019 telocvičné náradie 260,00 10.12.2019 PaedDr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOLE,                                                                                         Tolstého 24,                                010 01  Žilina  ,         IČO: 30580099 obj.č.89/2019 11.12.2019
275/2019 žalúzie + montáž 2 040,00 11.12.2019 Milan Cedzo.,                                        Rozkvet 2059/126        ,     017 01  Považská Bystrica,                   IČO: 43323057 obj.č.94/2019 12.12.2019
276/2019 Prenájom telocvične za 11/2019 240,00 11.12.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 12.12.2019
277/2019 Prenájom telocvične za 12/2019 240,00 11.12.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 12.12.2019
278/2019 Mesačný poplatok 12/2019, hovorné 11/19 19,20 11.12.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 11.12.2019
279/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 11/2019 65,90 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.12.2019
280/2019 dodávka PVC extra 1 962,88 10.12.2019 Krupa Jozef, s.r.o.,       Priehradná 133/9,            010 01  Žilina,          IČO: 36438146 obj.č.95/2019 13.12.2019
281/2019 reklamné predmety s logom OA 399,60 13.12.2019 MYPO s.r.o.,       Jedľová 858/43,            010 01  Žilina,          IČO: 46877088 obj.č.97/2019 16.12.2019
282/2019 materiál na údržbu PC 601,20 13.12.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.98/2019 16.12.2019
283/2019 OP a OS technických zariadení plynových a tlakových 1 390,00 13.12.2019 Ingrid Tichá – KESEL.,                             Hornádska 1411/3,                           010 01  Žilina,        IČO: 40740374 obj.č.91/2019 16.12.2019
284/2019 OP a OS technických zariadení elektrických elektrické spotrebiče 1 412,00 13.12.2019 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 obj.č.90/2019 16.12.2019
285/2019 pracovné odevy školník, upratovačky 319,99 13.12.2019 CIBEX s.r.o.,                                        Kamenná 11        ,     010 01  Žilina,                   IČO: 46491091 obj.č.93/2019 16.12.2019
286/2019 kancelárske potreby pre projekt Erasmus+ 30+3 190,50 16.12.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.96/2019 17.12.2019
287/2019 pracovné odevy-zľava 63,02 16.12.2019 Ing. Dušan Filimonov ACAPO ,  Sasinkova 1, 010 01  Žilina,           IČO: 22604145 obj.č.92/2019 17.12.2019
288/2019 vodné a stočné 4.štvrťrok 2019 HB,VB 1 327,55 16.12.2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 17.12.2019
289/2019 žiarivky 58 ks 500,00 17.12.2019 RASTER, spol. s r.o.,      Veľká okružná 26/A,            010 01  Žilina,          IČO: 31568165 obj.č.99/2019 18.12.2019
290/2019 vrecká do vysávača rowenta, vysávač rowenta 115,58 17.12.2019 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 obj.č.102/2019 18.12.2019
291/2019 plochý mop celoslučkový 2 bal (5 ks v bal) 104,40 18.12.2019 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.101/2019 20.12.2019
292/2019 Výmena sklobetónových kociek  39 773,92 18.12.2019 DOSS spol. s r.o.,                      Bôrická cesta 103,                           010 01  Žilina,                               IČO: 31559182 zmluva 66/14-2019 19.12.2019
293/2019 žehlička philips 44,99 18.12.2019 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 obj.č.103/2019 19.12.2019
294/2019 materiál na opravu schodov a údržbu vonkajších priestorov školy 2 312,65 19.12.2019 MIMIS s.r.o.,                     Višňové 820,                  013 23  Višňové,      IČO: 50894943 obj.č.100/2019 20.12.2019
295/2019 stravovanie zamestnancov za december 2019 príspevok 371,22 20.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 20.12.2019
296/2019 stravovanie zamestnancov za december 2019 príspevok SF 53,80 20.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/11-19 20.12.2019
297/2019 prenájom 1,00 20.12.2019 Stredná priemyselná škola stavebná,                       Veľká okružná 25,            010 01  Žilina,              IČO: 00161691 zmluva 61/17-19 20.12.2019
298/2019 kancelárske potreby  582,43 27.12.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.104/2019 30.12.2019
299/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2019 16,56 9.1.2020 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.1.2020
300/2019 servis 10-12/2019 135,00 9.1.2020 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 13.1.2020
301/2019 prenájom zariadenia + kópie 179,96 9.1.2020 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 13.1.2020
302/2019 pracovná zdravotná služba za 12/2019 50,40 9.1.2020 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 13.1.2020
303/2019 PO a BP za 12/2019 55,00 9.1.2020 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 13.1.2020
304/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 12/2019 62,27 10.1.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.1.2020
305/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.12.-29.12.2019 71,26 14.1.2020 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 16.1.2020
306/2019 Vyúčtovanie plyn 11,12/2019 1 066,73 14.1.2020 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 16.1.2020
307/2019 elektrina vyúčtovanie 2019 0,25 17.1.2020 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 27.1.2020