tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Faktúry 2019

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2019 Záloha za plyn 1/2019 2 739,00 07.01.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 10.1.2019
2/2019 seminár ročné zúčtovanie dane 2018 50,00 07.01.2019 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.1/2019 10.1.2019
3/2019 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2019 39,00 07.01.2019 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.2/2019 10.1.2019
4/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 565,20 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.3/2019 10.1.2019
5/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 28,80 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 4/2019 10.1.2019
6/2019 Mesačný poplatok 1/2019 22,92 15.1.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.1.2019
7/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Zbierka zákonov 161,65 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
8/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Finančný spravodaj 14,90 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
9/2019 školenie OMEGA Daňové priznanie právnických osôb po novom 69,60 25.01.2019 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 obj.č.8/2019 28.1.2019
10/2019 Predplatné časopisu škola 2019 25,00 25.01.2019 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2019 28.1.2019
11/2019 školenie – RZ dane 2018 30,00 29.01.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.9/2019 30.1.2019
12/2019 Členský príspevok na rok 2019 200,00 30.1.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 1.2.2019
13/2019 Záloha za plyn 2/2019 2 739,00 04.02.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 11.2.2019
14/2019 elektrina 2/19 924,00 04.02.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 11.2.2019
15/2019 členský poplatok na rok 2019 33,00 04.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 7.2.2019
16/2019 Prenájom telocvične za 1/2019 240,00 04.02.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 07.02.2019
17/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-27.01.2019 113,21 05.02.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 7.2.2019
18/2019 PO a BP za 1/2019 55,00 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 7.2.2019
19/2019 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 263,50 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 8.2.2019
20/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok 441,96 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 8.2.2019
21/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok zo SF 48,72 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 7.2.2019
22/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 662,40 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2019 11.2.2019
23/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 115,20 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2019 11.2.2019
24/2019 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 20.01.19 do 25.01.2019 540,00 7.2.2019 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.5/2019 8.2.2019
25/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2019 62,95 7.2.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   8.2.2019
26/2019 pracovná zdravotná služba za 1/2019 50,40 8.2.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.2.2019
27/2019 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 20.01.19-25.01.19 pre 62 žiakov OA Žilina 9 300,00 13.2.2019 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.6/2019 14.2.2019
28/2019 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 4 inštruktorov+lekár (2+3gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 20.01.19-25.01.19  380,00 13.2.2019 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2019 14.2.2019
29/2019 Prihláška na školenie – Správa registratúry 2 účastníci 60,00 13.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.13/2019 14.2.2019
30/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 1/2019 16,56 14.2.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 18.02.2019
31/2019 orange Slovensko popl. 22,92 15.2.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 18.2.2019
32/2019 papier xerox performer A4 40 ks,ceruzky, obálky C5, C6, obálky DVR, obaly L, farebný papier, pentelky, bločky poznámkové, post-it bločky, spony na spisy, sponky do zošívačky, rozraďovače spisov, lepiace pásky hrubé, tenké, zvýrazňovače, fixka laková, špagát jutový, špendlíky, stojan na spisy … 380,51 18.02.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.13/2019 21.2.2019
33/2019 internet 1-3/2019 150,00 20.2.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.2.2019
34/2019 Poistenie majetku projekt  180,00 20.2.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 21.2.2019
35/2019 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019 41,00 20.2.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.17/2018 22.02.2019
36/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 628,45 25.02.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.14/2019 27.2.2019
37/2019 vrecká do vysávača rowenta 14,98 26.02.2019 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 obj.č.17/2019 27.2.2019
38/2019 Slovník profesionála 13,67 28.02.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 8, 821 04  Bratislava,     IČO:35950226 obj.č.18/2019 1.3.2019
39/2019 materiál na údržbu  97,90 1.3.2019 BEKOM s.r.o.,      prev. Obchodná 1/3269, Žilina, 013 54  Kolárovice 366          IČO: 36376965 obj.č.19/2019 4.3.2019
40/2019 tonery, spotrebný materiál na údržbu VYT 568,80 1.3.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.20/2019 6.3.2019
41/2019 Záloha za plyn 3/2019 2 739,00 1.3.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 6.3.2019
42/2019 elektrina 3/19 924,00 1.3.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 6.3.2019
43/2019 tlačivá 25,12 1.3.2019 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.16/2019 04.03.2019
44/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 658,80 01.03.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.21/2019 6.3.2019
45/2019 stravovanie zamestnancov za február 2019 príspevok 490,44 01.03.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 6.3.2019
46/2019 stravovanie zamestnancov za február 2019 príspevok zo SF 73,20 01.03.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 4.3.2019
47/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 28.01.-24.02.2019 113,21 6.3.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 11.3.2019
48/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2019 64,94 8.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.3.2019
49/2019 pracovná zdravotná služba za 2/2019 50,40 8.3.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.3.2019
50/2019 PO a BP za 2/2019 55,00 12.03.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 13.3.2019
51/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 1 716,00 12.03.2019 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621782881/2019 1. splátka 858,-EUR uhr. 04.04.2019              , 2. splátka 858,-EUR uhr.
52/2019 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 2/2019 16,56 12.03.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 13.3.2019
53/2019 Prenájom telocvične za 2/2019 240,00 12.03.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 13.3.2019
54/2019 uverejnenie inzercie 144,00 12.03.2019 MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 obj.č.15/2019 13.3.2019
55/2019 uverejnenie inzercie 36,00 12.03.2019 MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 obj.č.15/2019 13.3.2019
56/2019 mp 3/19, hovorné 2/19 22,92 15.3.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.3.2019
57/2019 sáčky do vysávača rowenta rw01 20,40 18.03.2019 ELEKTROSPED, a.s.   ,             Pestovateľská 13,              821 04  Bratislava,            IČO: 35 765 038  obj.č.23/2019 19.3.2019
58/2019 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 71,81 19.03.2019 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.22/2019 22.3.2019
59/2019 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1-3/2019 698,00 20.3.2019 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 21.3.2019
60/2019 papier xerox performer A4 50 ks, A3 5 ks, obálky C5, C6, popisovače na biele tabule, dosky spisové, magn.tabula, magnetky 283,80 25.03.2019 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.24/2019 28.3.2019
61/2019 Daň z nehnuteľností na rok 2019 6,66 28.3.2019 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 29.3.2019
62/2019 tonery 312,72 28.03.2019 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.26/2019 29.3.2019
63/2019 Záloha za plyn 4/2019 2 739,00 01.04.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 4.4.2019
64/2019 elektrina 4/19 924,00 01.04.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 4.4.2019
65/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 554,40 01.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.27/2019 4.4.2019
66/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 230,40 01.04.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 28/2019 4.4.2019
67/2019 knihy 28,35 01.04.2019 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34            010 01  Žilina,         IČO: 31602436 obj. č. 25/2019 3.4.2019
68/2019 stravovanie zamestnancov za marec 2019 príspevok 393,96 01.04.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 3.4.2019
69/2019 stravovanie zamestnancov za marec 2019 príspevok zo SF 58,80 01.04.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/01-19 2.4.2019
70/2019 servis 1-3/2019 135,00 2.4.2019 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 4.4.2019
71/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 25.02.-24.03.2019 124,19 2.4.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 4.4.2019