tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Faktúry 2019

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2019 Záloha za plyn 1/2019 2 739,00 07.01.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 10.1.2019
2/2019 seminár ročné zúčtovanie dane 2018 50,00 07.01.2019 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 obj.č.1/2019 10.1.2019
3/2019 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2019 39,00 07.01.2019 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.2/2019 10.1.2019
4/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 565,20 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.3/2019 10.1.2019
5/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 28,80 08.01.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 4/2019 10.1.2019
6/2019 Mesačný poplatok 1/2019 22,92 15.1.2019 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.1.2019
7/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Zbierka zákonov 161,65 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
8/2019 Vyúčtovanie predplatného za rok 2018 Finančný spravodaj 14,90 18.01.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 23.01.2019
9/2019 školenie OMEGA Daňové priznanie právnických osôb po novom 69,60 25.01.2019 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 obj.č.8/2019 28.1.2019
10/2019 Predplatné časopisu škola 2019 25,00 25.01.2019 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2019 28.1.2019
11/2019 školenie – RZ dane 2018 30,00 29.01.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.9/2019 30.1.2019
12/2019 Členský príspevok na rok 2019 200,00 30.1.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 1.2.2019
13/2019 Záloha za plyn 2/2019 2 739,00 04.02.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/16-18 11.2.2019
14/2019 elektrina 2/19 924,00 04.02.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/18-18 11.2.2019
15/2019 členský poplatok na rok 2019 33,00 04.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 7.2.2019
16/2019 Prenájom telocvične za 1/2019 240,00 04.02.2019 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 07.02.2019
17/2019 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-27.01.2019 113,21 05.02.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 7.2.2019
18/2019 PO a BP za 1/2019 55,00 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 7.2.2019
19/2019 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 263,50 05.02.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 8.2.2019
20/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok 441,96 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 8.2.2019
21/2019 stravovanie zamestnancov za január 2019 príspevok zo SF 48,72 05.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 7.2.2019
22/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 662,40 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2019 11.2.2019
23/2019 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 115,20 06.02.2019 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2019 11.2.2019
24/2019 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 20.01.19 do 25.01.2019 540,00 7.2.2019 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.5/2019 8.2.2019
25/2019 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2019 62,95 7.2.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   8.2.2019
26/2019 pracovná zdravotná služba za 1/2019 50,40 8.2.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.2.2019