Expert geniality show

Jedinečná celoštátna súťaž pre mladých expertov na základných a stredných školách. Žiadna iná nezahŕňa zároveň angličtinu, dejiny, informatiku, chémiu, fyziku, rôzne druhy umenia, šport, ako táto.

Na našej škole prebehla súťaž Expert geniality show 29. novembra 2018 a zúčastnilo sa jej 54 študentov v kategóriách O12 a O24.

Súťažiaci mali možnosť zmerať si sily vo vedomostiach v dvoch súťažných disciplínach a porovnať sa v rámci celého Slovenska.

Tí súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1.-10. mieste v ľubovoľnej kategórií, dostanú vecné ceny, na 1.-100. mieste diplomy a prvý najlepší získava notebook.

Dúfajme, že niektorý z našich súťažiacich bude patriť medzi tých ocenených.

Držme im všetci palce.                                                                    

Mgr. Jaroslava Baltová
Koordinátor súťaže