tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Expert geniality show

Jedinečná celoštátna súťaž pre mladých expertov na základných a stredných školách. Žiadna iná nezahŕňa zároveň angličtinu, dejiny, informatiku, chémiu, fyziku, rôzne druhy umenia, šport, ako táto.

Na našej škole prebehol Expert geniality show 30. novembra 2017 a zúčastnilo sa jej 72 študentov v kategóriách O12 a O24.
Súťažiaci mali možnosť zmerať si sily vo vedomostiach v dvoch súťažných disciplínach a porovnať sa v rámci celého Slovenska.
Tí súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1.-10. mieste v ľubovoľnej kategórií, dostanú vecné ceny, na 1.-100. mieste diplomy a prvý najlepší získava notebook.

Dúfajme, že niektorý z našich súťažiacich bude patriť medzi tých ocenených.

Držme im všetci palce.

Mgr. Jaroslava Baltová
Koordinátor súťaže