tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o.

Dňa 14.-15.6.2017 sa žiaci II.B. a II.C našej školy pod vedením p. Ing.Kolmanovej, Ing.Jamborovej,  Ing Hlačinovej  zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o. Exkurzia bola zameraná na výrobný proces, ktorý je obsahovo prepojený s predmetmi EKP a TOV.  Žiaci si mohli naživo pozrieť výrobný proces výroby guľkových ložísk do automobilového priemyslu, ako  aj pre katalógovú výrobu v priemyselnej  oblasti.

Hneď po úvodnej prezentácii v školiacom stredisku výrobného podniku vzhľadom na hlučnosť  vo výrobe žiakom boli rozdané načúvacie zariadenia, cez ktoré mohli počúvať celý komentár počas  prehliadky. Areálom žiakov sprevádzali p. Moravec a  p. Mikát, ktorým patrí aj veľké poďakovanie  za ochotné sprevádzanie po výrobných halách výrobného podniku. Aj v budúcom školskom radi  zavítame vo  výrobnom podniku Schaeffler Kysuce a tak spojíme teóriu výrobného podniku s konkrétnou praxou.

Ing. Andrea Hlačinová