tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Exkurzia v KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Dňa 30. mája 2017 sa študenti II.A  triedy  zúčastnili na exkurzii vo výrobnom podniku KIA Motors Slovakia, s.r.o., so sídlom v Tepličke nad Váhom.

Po príchode do spoločnosti nás p. Ivan Veverka, manažér PR-oddelenia, krátkym prezentačným videom oboznámil s firmou KIA Motors Slovakia. Po zodpovedaní otázok študentov nás za prísnych bezpečnostných opatrení previedol cez tri výrobné haly – lisovňu, karosáreň a montáž, kde nás podrobným výkladom oboznámil s jednotlivými procesmi výroby automobilov. Keďže exkurzia sa konala počas plnej prevádzky, študenti mali možnosť sledovať reálny procesy výroby, jednotlivé etapy, ich nadväznosť, spoluprácu pracovníkov, ako aj prácu nadriadených pracovníkov. Veľkú časť úkonov realizujú roboty, v niektorých častiach výroby sa podieľajú až na 80%-tách činností a študentom bol odborne a zaujímavo odprezentovaný celý priebeh ich úkonov. V montážnej hale už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali vyrobené automobily. Počas celej exkurzie sme mali k dispozícii  načúvacie zariadenie, takže všetci mali dostatok informácií o dianí okolo aj napriek hlučnému prostrediu.

Spoločnosť Kia bola založená v roku 1944 a je najstaršou kórejskou automobilkou. V 13 výrobných a montážnych závodoch, ktoré sa nachádzajú v 8 krajinách sveta (jeden  sa nachádza práve v Tepličke nad Váhom), produkuje takmer 2 milióny vozidiel ročne. Najväčšie zastúpenie v počte vyrobených a vyvezených automobilov zo závodu Kia v Tepličke nad Váhom má Rusko, Veľká Británia a Nemecko. Na slovenský trh putuje približne 1% vyrobených automobilov, najžiadanejší je model KIA Sportage.

Vďaka ústretovosti spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. , profesionálnemu a odbornému  prístupu p. Veverku , sme mali možnosť absolvovať naozaj kvalitnú a poučnú exkurziu, kde sme získali veľa nových informácií a poznatkov. Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Michaela Kostolná
Ing. Blanka Kubalová