Domov KONTAKTY

Exkurzia do Martina

exkurzia-martin-3Dňa 27.11.2014 sa vyučujúce a žiaci II.C a II.D zúčastnili poznávacej exkurzie do Martina. V rámci programu mali žiaci možnosť navštíviť Literárne múzeum, kde mohli vidieť zdokumentovaný celý vývoj slovenskej literatúry a dôležitých historických udalostí nášho národa od čias pred naším letopočtom. Počas prehliadky mali možnosť vidieť kópie vzácnych listín, ručne písaných a ilustrovaných kníh, kópiu prvej kníhtlačiarne a rovnako aj rôzne dobové artefakty a fotografie.

Po krátkej prehliadke námestia sme sa presunuli do budovy Slovenskej národnej knižnice, kde sme sa počas veľmi pútavej prednášky dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní knižnice. V rámci prednášky si mohli žiaci prelistovať kópie a originály rôznych druhov kníh, napríklad knihu obalenú do kôže alebo čítanku napísanú v Brailovom písme. Počas prehliadky budovy mohli žiaci nazrieť do špecializovaných priestorov určených pre čitateľov knižnice. Po skončení návštevy sa žiaci vracali domov plní zážitkov a dojmov z prežitého dňa.

Mgr. Katarína Capáková