Domov KONTAKTY

EUFin v Miláne

13. a 14. septembra 2021 hostilo Miláno účastníkov záverečného nadnárodného stretnutia medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe”. Koordinátori jednotlivých aktivít odprezentovali na stretnutí výsledky práce jednotlivých tímov, ktoré boli vytvorené počas 3 rokov trvania projektu (2018-2021). Účastníkov projektu ešte čakajú dokončovacie práce na publikáciách a projekt bude 31. októbra 2021 ukončený.

Hostitelia z Politecnico di Milano – Tommaso a Marta – pripravili pre účastníkov nadnárodného stretnutia aj sprievodný program, ktorý tvorila prehliadka historického centra mesta, spoločná večera a prehliadka priestorov univerzity. Súčasťou prehliadky mesta bola aj návšteva gotickej katedrály Duomo spolu s výstupom na jej strechu a neuveriteľnými výhľadmi na mesto.

Tento medzinárodný projekt priniesol škole možnosť spolupracovať so strednými a vysokými školami i národnými inštitúciami z Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Výmena skúseností medzi účastníkmi poskytla množstvo nápadov na skvalitňovanie našej práce i vzdelávacieho procesu na škole.

Celému tímu Eufin z Obchodnej akadémie – Ing. Miriam Cedzovej, Ing. Renáte Fojcíkovej, Ing. Lukášovi Vartiakovi, PhD. ďakujem za všetku prácu, ktorú na projekte odviedli i za spoločne strávené nielen pracovné chvíle. Tiež sa chcem poďakovať za spoluprácu ďalším členom slovenského tímu EUFin a to  Mgr. Anne Cabajovej a Jozefovi Štrbákovi zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline a  doc. JUDr. Ing. Jane Majerovej, PhD. z fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.

Andrea Eliášová
koordinátorka projektu EUFin na OA

Viac informácií o projekte, zaujímavé články, výsledky výskumu a didaktické materiály k finančnej gramotnosti nájdete na stránke projektu www.eufin.org

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk