Domov KONTAKTY

EUFin v Amsterdame

V Amsterdame v dňoch 21. – 23. novembra 2019 sa konalo tretie nadnárodné stretnutie partnerov medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe” (EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou). 5 európskych krajín – Belgicko, Holandsko, Taliansko, Estónsko a Slovensko je zastúpené účastníkmi projektu z univerzít, stredných škôl a organizácií zaoberajúcich sa propagáciou finančnej gramotnosti. Prvé výsledky – porovnávaciu štúdiu medzi krajinami – odprezentoval Kenneth de Beckker z KU Leuven. Z analýzy vyplýva, že ľudia, ktorí veria, že to, čo sa deje v ich živote, je výsledkom ich vlastného úsilia, čo poukazuje aj na vyššiu úroveň finančnej gramotnosti. Ukázalo sa, že aj vo finančnej gramotnosti sa vyskytujú rodové rozdiely, pričom vo všeobecnosti je u ženy nižšia. Rozdiely medzi krajinami existujú v mnohých oblastiach. Porovnávacia štúdia spolu so špecifickými textami podľa zúčastnených krajín bude publikovaná v knihe, ktorá vyjde v marci 2020.

Ďalším cieľom projektu EUFin je zdieľanie osvedčených postupov vyvinutých v 5 partnerských krajinách. Marta Cannistra z Talianska ukázala projekt „Making Economy“, ktorý je pekným príkladom partnerského vzdelávania. a Johan Mestdagh z Belgicka ukázal svoju virtuálnu únikovú miestnosť, z ktorej sa dalo uniknúť len správnymi odpoveďami na otázky z finančnej gramotnosti. Diskutovalo sa tiež o nápadoch na vývoj materiálov, ktoré budú stimulovať finančné vzdelávanie pre stredné a vysoké školy. Materiály, ktoré tvoria vyučujúci Obchodnej akadémie v Žiline odprezentovala Miriam Cedzová. Niektoré materiály a linky na stránky s hrami a materiálmi pre finančné vzdelávanie sú už zverejnené na stránke projektu www.eufin.org v časti RESOURCES. Zaujímavé aktivity a skúsenosti z jednotlivých krajín sú tiež prezentované na stránke projektu v časti NEWS a BLOG.

Spoločnou večerou a neformálnymi rozhovormi bolo zavŕšené mimoriadne plodné nadnárodné stretnutie.

Andrea Eliášová

Ďalšie informácie o projekte EUFin nájdete na: www.eufin.org

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk