OZNÁMENIE

Úradné hodiny počas letných prázdnin
každú stredu a piatok

od 8.00 h do 12.00 h

(Slovenčina) Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Štátna skúška z písania na PC

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Školské preteky v spracovaní informácií na PC

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Návšteva z Európskej obchodnej akadémie v Děčíne

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Exkurzia v KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina tel: 041 / 7075 910 email: oa@oavoza.sk

(Slovenčina) Projekt „Take your chance for better life in the European union“ – kultúrna a jazyková príprava študentov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Deň v LKW WALTER

Vo štvrtok 11. mája 2017  tretiaci z našej školy nastúpili v skorých ranných hodinách do luxusného autobusu, ktorý mal namierené smer  Viedeň – LKW WALTER. Ako tretiaci už vieme, že LKW WALTER je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov takmer po celej Európe a jej blízkom okolí. Firma je ako rodinný podnik na trhu aktívna už 93 rokov

(Slovenčina) 3D tlač a virtuálna realita zaujali našich študentov

V dňoch 25. a 26. mája 2017 sa študenti I. G, II. A a II. G zúčastnili exkurzie venovanej predovšetkým 3D tlači a virtuálnej realite.  Exkurziu sme začínali na Katedre konštruovania a častí strojov, kde nás Ing. Rudolf Madaj, PhD. oboznámil s využitím RAPID technológií v priemyselných aplikáciách. Viac o samotnom laboratóriu a jednotlivých 3D tlačiarňach nájdete aj

Športový máj na OA Žilina

V duchu športu sa uskutočnilo školské kolo futbalového turnaja chlapcov. Víťazom sa stalo zmiešané družstvo chlapcov 4.B a 4.D triedy. A školské kolo vybíjanej dievčat, kde na 1. mieste sa umiestnili dievčatá 2.B triedy. Súčasťou športových pohybových aktivít boli aj turistické vychádzky do okolia Žiliny a účelové cvičenie pre I. a II. ročník.

Voľné pracovné miesta

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku v študijnom odbore 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) a na vyučovanie predmetu jazyková odborná príprava v anglickom jazyku. Požadované predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pedagogická spôsobilosť

Matematický klokan 2017

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Viac o samotnej súťaži sa dozviete na stránke matematickyklokan.sk. Súťaže sa zúčastnilo aj 10 našich študentov v kategóriách Kadet O12 a Junior O34. V

(Slovenčina) Hráme BUSINESS MASTER!

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Pokladničné operácie banky

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Voľné pracovné miesta pre absolventov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Valentínska kvapka krvi

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Skvelý úspech Terezky Ondákovej!

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) 2. miesto v československom grandfinále Prezentiády

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Finančná olympiáda

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Celoštátne kolo olympiády Mladý účtovník

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Národná slávnosť na Devíne

V sobotu 22.4.2017 sa uskutočnila už po šiesty raz Národná slávnosť na Devíne pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Toto podujatie sa koná ako výročná pripomienka pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda a vychádzky štúrovcov na hrad Devín. Ročník 2017 nám mal pripomenúť pobyt Antona Bernoláka na devínskej fare a výročie smrti sv. Metoda . Organizátorom podujatia

Stretnutie bankárov OA a VIII. B CZŠ

Dňa 20. apríla boli bankári hosťami na základnej škole. aby po tretíkrát „odučili“ žiakov tejto školy poslednú tému z pojmov a javov finančnej gramotnosti. Oboznamovali o pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk – presnejšie o vkladových a úverových produktoch. Prostredníctvom testov v úvode stretnutia si overili, aké vedomosti žiaci doteraz majú. Na začiatku boli testy vyplnené málo alebo nesprávne. Nasledovala „výuka“. 

Stretnutie bankárov OA a VIII. A CZŠ

Dňa 19. apríla boli bankári hosťami na základnej škole. aby po tretíkrát „odučili“ žiakov tejto školy poslednú tému z pojmov a javov finančnej gramotnosti. Oboznamovali o pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk – presnejšie o vkladových a úverových produktoch. Prostredníctvom testov v úvode stretnutia si overili, aké vedomosti žiaci doteraz majú. Na začiatku boli testy vyplnené málo alebo nesprávne. Nasledovala „výuka“.