Domov KONTAKTY

Ekonomická olympiáda – školské kolo

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z oblasti ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Prispieva svojím poňatím k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS.

Online testovanie v rámci hodín EKP v  súčasnej dobe preverilo nielen to, ako študenti dávali pozor na hodinách, ale aj ich logické myslenie a prehľad o aktuálnom dianí na našej aj svetovej ekonomickej scéne. Otázky boli zamerané na znalosti z oblasti mikroekonómie,  makroekonómie,  zahraničnej ekonómie, hospodárskej politiky či EÚ.

V dňoch od 07.12. do 15.12. 2020 si  naši študenti  3. a 4.roc. OA  a  4. a 5.roč. BOA s celkovým počtom 159 otestovali  svoje ekonomické vedomosti  v rámci školského kola  Ekonomickej olympiády pod vedením Ing. Fojcíkovej,  Ing Hlačinovej,  Ing. Cedzovej a Ing. Vartiaka   s nasledovným  vyhodnotením:

1.miesto –   Ema Doležalová  88%  z  5.G
2.miesto –   Kristína Brodková  80%  z  5.G
3.miesto –   Sabina Amrahamovičová  76%  z  3.A
                –   Michaela Kotercová  76%   z  4.G

Dievčatám gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

Ing. Andrea Hlačinová
koordinátor súťaže