Ekonomická olympiáda – školské kolo

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z oblasti ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej univerzity, Ekonomickej fakulty UMB, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

Koordinátorkami Ekonomickej olympiády na našej škole sú p. učiteľky Andrea Hlačinová a Miriam Cedzová a do aktuálneho, v poradí už tretieho ročníka sme sa opäť zapojili. 10.12.2019 sa 32 odhodlaných žiakov pustilo do boja s najrôznejšími ekonomickými otázkami a o prvé tri priečky a tiež pstup do krajského kola súťaže sa podelilo hneď šesť dievčat:

          1.miesto:             Silvia Hulínová, IV.A

          2.miesto:            Marcela Beliančinová, V.G                        

                                      Natália Drdáková, IV.A

          3.miesto:           Daniela Cabadajová, IV.G

                                      Emma Doležalová, IV.G

                                      Lenka Salatová, IV.A   

Dievčatám gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.                                                                                                                

Autor: Miriam Cedzová