Domov KONTAKTY

Divadlo na „obchodnej“!

Dňa 20. februára 2020 to bankári tretieho ročníka pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej opäť rozohrali. V štyroch tímoch sme hostili žiakov CZŠ R. Zaymusa, v ktorých prebiehalo divadlo na tému „založenia účtu“. Každý tím mal štyroch bankárov a štyroch žiakov základnej školy. Bankári mali zadané role – jeden hral zamestnanca banky,  dvaja hrali tých, ktorí chcú založiť účet a jeden bol vysvetľovač. Keď v hraní použili pojem z finančnej gramotnosti – oblasti bankovníctva, vysvetľovač vysvetlil, čo znamená. Divadlo zahrali dvakrát. Potom bolo v podaní žiakov základnej školy. Boli veľmi šikovní a s veľkou odbornosťou zahrali divadlo bankárom. Okrem tohto diania žiaci odovzdali vedomosti o bankovej sústave, mene, platobných kartách a pod. Ako si ich osvojili ôsmaci si bankári overili v pripravenom teste. Pre oddych medzi hraním divadla a inými témami, ôsmaci vyplnili tajničku s pojmami o založení účtu. Fotogaléria hovorí o skvelej pracovnej atmosfére.

Ing. Renáta Fojcíková
lektorka vzdelávania