Deutschlehrerstammtisch

Dňa 24. apríla 2018 sa na našej škole konalo ďalšie z pravidelných stretnutí germanistov Žilinského kraja „Deutschlehrerstammtisch“. Témou metodicko-didaktického seminára bola tentokrát práca s výučbovými videami na hodinách nemeckého jazyka ako aj „Stationenlernen“ – výučba pomocou staníc. Túto populárnu modernú metódu môžu pedagógovia využiť pre množstvo cieľov a tém a nahradiť tak memorovanie efektívnymi cvičeniami, ktoré budú baviť nielen žiakov ale aj učiteľov.

Za príjemne strávené popoludnie ďakujeme pánovi Mgr. Martinovi Tlustému  z vydavateľstva Klett, organizátorke Deutschlehrerstammtisch Žilina Mgr. D. Petrovskej a predmetovej komisii nemeckého jazyka na našej škole.