Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na našej škole mal tento rok opäť veľký úspech. Aj v tomto školskom roku nás prišlo pozrieť približne dvesto žiakov z rôznych základných škôl, či už sami alebo v sprievode rodičov/kamarátov. Tradične najväčšie zastúpenie mali žiaci z Terchovej, Trnového, Lietavskej Lúčky, ale aj z Belej, ZŠ Karpatskej  a z Višňového. Dokonca k nám zavítali aj žiaci zo vzdialenejších miest ako je Považská Bystrica, , Trenčín a Zvolen. Na škole žiakov najviac zaujali vyučovacie predmety, najmä strojopis a rýchlosť písania na počítači, prezentácie jednotlivých vyučovacích predmetov a samozrejme mimoškolské aktivity. Sme veľmi radi, že na základe vyhodnotenia anonymného dotazníka žiaci základných škôl mali z našej školy dobrý dojem a prejavili záujem o štúdium tak v 4-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia ako i v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Ďakujeme za návštevu, držíme palce na prijímacích skúškach a veríme, že sa s mnohými stretneme v septembri 2018 v našich školských laviciach.