Cvičné firmy v Poprade

START

Dve firmy, Diamond car, s. r. o. a START GO, s. r. o. sa 7. februára 2019 vybrali spolu so svojimi konateľkami Ing. L. Synákovou a Ing. A. Hlačinovou na 11. kontraktačný deň cvičných firiem do Popradu.

Ráno nás privítala p. riaditeľka OA Poprad. Po úvodnom slove začalo samotné obchodovanie. Súťaže sa zúčastnilo 19 cvičných a JA firiem. Súťažilo sa v 4 kategóriách, a to o najkrajší stánok, o najlepší tím, o najzaujímavejší katalóg a najpútavejšiu elektronickú prezentáciu.

START GO, s. r. o. – cvičná firma žiakov 3. ročníka bodovala a odniesla si krásne 2. miesto v kategórii o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu.

Cvičnej firme blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom podnikaní. Pevne veríme, že toto bol prvý štart a jej úspešný rozbeh.

Uverejnená reportáž o 11. kontraktačnom dni v Poprade je uverejnená na http://www.tvpoprad.sk/den-studentskych-firiem-na-oa/

FINISH

Ing. Synáková
Ing. Hlačinová