Domov KONTAKTY

Čo nás čaká v novembri

31.10.-02.11. Jesenné prázdniny
05.11. Začiatok vyučovania po prázdninách
07.11. Študentská kvapka krvi
09.11. Výchovný koncert
19.11. Zhodnotenie prospechu, správania, dochádzky za I. štvrťrok
26.11.-07.12. Odborná prax 4. ročník
27.11. Projekt Komprax – III.roč.
november Stužkové slávnosti
Besedy, podujatia podľa harmonogramu a pokynov vých. poradcu. a koord. prevencie
každý pondelok 7.vyučovacia hodina – triednické hodiny
06.12.2012 Rodičovské združenie 1.-4. ročník