Domov KONTAKTY

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

II. ročník v študijnom odbore: 6317 M obchodná akadémia

Náš tím šiel 10. novembra na 2 dni do Ružomberka spolu s Ing. S. Kapustovou. Pýtate sa, prečo? Práve tam sa konala súťaž za podpory Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava. Súťažilo tu spolu 6 tímov. Organizátorom súťaže bola OA Ružomberok.

Umiestnenie?

Naše žiačky Zuzana Matkovčíková a Kristína Bálintová skončili na krásnom 3. mieste a odniesli si hodnotné vecné ceny.

Na 2. mieste sa umiestnila OA Považská Bystrica. Celkovými víťazmi bol tím Obchodnej akadémie v Ružomberku.

Srdečne blahoželáme….

Ing. Lenka Synáková