Domov KONTAKTY

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

12. a 13. decembra 2017 sa študenti školy: Nikola Cabalová Samuel Tiso zo 4. A triedy zúčastnili na celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl. Súťaž je určená pre obchodné akadémie, ktoré sú členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V tomto roku sa konal IV. ročník a zúčastnilo sa ho 9 tímov z rôznych kútov Slovenska.

Súťažný maratón odštartoval  komplexným riešením praktických úloh v oblasti účtovníctva a ekonomiky. Druhý deň študenti absolvovali 60-minútový e-learningový test a následne prezentáciu školy  v anglickom jazyku. V tejto náročnej súťaži, ktorá kladie dôraz na všestrannosť, sa z každej školy vždy zúčastňujú dvaja študenti štvrtého ročníka, ktorí pracujú ako tím.

Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia, cielená príprava, koncentrácia v jednotlivých kolách súťaže a efektívna tímová práca priniesli svoje ovocie. Nikola a Samo priniesli z Oravy

skvelé 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Hostiteľskej škole – Spojenej škole Tvrdošín  ďakujeme za príjemnú atmosféru, starostlivosť a ústretový prístup.