tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

BuďManažér aj TY!

Aj „TY“ sa môžeš stať na 1 týždeň BuďManažérom! Stačí sa registrovať a prísť.

Kde?

V Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Kedy?

Od 9. júla 2018 do 13. júla vždy od 8.30 do 11.30

Prečo?

Pozri program

Dúfame, že sa rozhodnete správne a prídete.

Pre bližšie informácie kontaktujte Ing. L. Synákovú a Ing. O. Križovú.

Krásny deň!

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke: www.budmanazer.sk

Prihlasovací formulár – DOCX