Domov KONTAKTY

Biblická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska.

Jej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 7. 2. 2013, postúpili z triednych kôl títo žiaci:

I. A  – Petra Chlebúchová, Zuzana Matkovčíková

I. B – Elena Galgánková, Radka Jakubcová

I. C – Kamila Gaššová

I. D – Rastislav Facek, Veronika Salášková

II. A – Elena Štadániová, Michaela Čanigová

II. B – Veronika Komorovská, Tomáš Pallo

II. C – Denis Kavecký

II. D – Patrícia Šichmanová

II. E – Mária Štrbáková, Ján Mištrík

Prví traja žiaci postupujú do dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu ako jeden tím. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

  1. miesto – Elena Štadániová (II. A)
  2. miesto – Mária Štrbáková (II. E)
  3. miesto – Elena Galgánková (I. B)

Náhradník: Kamila Gaššová (I. C)