Domov KONTAKTY

Banko „divadlo“!

Dňa 12. februára 2019 žiaci III. B voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej boli hosťami CZŠ R. Zaymusa. Realizovalo sa druhé stretnutie z projektu finančnej gramotnosti, v ktorom žiaci Obchodnej akadémie inovatívnou vyučovacou metódou – divadlom „odučili“ zriaďovanie účtu v komerčnej banke – žiakov VIII. A triedy. Zadané role si potom vymenili.

Žiaci základnej školy boli schopní zahrať divadlo – využiť pripravené učebné pomôcky. V rámci stretnutia vypracovali test s problematikou pojmov, ktoré sa dozvedeli z hrania rolí. Zaujímavou aktivitou bola aj tajnička s názvom Osobný účet. Lektorka potom v každej skupine zadala otázky, na ktoré žiaci ôsmeho ročníka hravo odpovedali. Atmosféru stretnutia približuje fotogaléria.

Ing. Renáta Fojcíková
lektorka workshopu