Domov KONTAKTY

Bankári v roli „učiteľov“ začínajú 5. vzdelávanie!

Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie finančného vzdelávania bankárov Obchodnej akadémie z  III. A, III. B a IV. G triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Boli sme hosťami na CZŠ R. Zaymusa, kde nás privítala pani učiteľka Mgr. Zdenka Smolková s jej triedou VIII. A. Cieľom vzdelávania je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov VIII. A triedy CZŠ R. Zaymusa.

Žiaci základnej školy boli rozdelení do skupín, v ktorých pracovali pod vedením bankárov z Obchodnej akadémie. Vytvárali spolu štyri tímy. Podľa vopred vypracovaného scenára a časového harmonogramu sa bankári pustili do práce. Na úvod rozdali žiakom test, aby zistili, koľko informácií majú žiaci z problematiky, ktorá bude preberaná. Samozrejme tiež preto, aby mohli porovnať – ako ho vyplnia po ukončení prvého vzdelávania. Potom popísali ôsmakom vývoj peňazí v historických súvislostiach – pomocou prezentácií, ktoré si vopred pripravili a stiahli do tabletov. Na stôl položili bankovky a mince rôznych nominálnych hodnôt a názorne oboznámili žiakov o ochranných prvkoch na nich. Samozrejmosťou bolo, že si spätne preverovali, či ôsmaci všetko pochopili a na vyzvanie jednotlivé prvky ukázali na zvolenej bankovke. Znaky si pozreli aj pod UV lampou. Téma mincí bola veľmi zaujímavá. Naučili žiakov ZŠ, aby rozpoznali mincu na základe hrany, po ktorej prejdú prstami. A tak im zaviazali oči šatkou a skúšali ich. Boli úspešní. V závere im rozdali testy, ktoré obsahovali otázky o práve odučených skutočnostiach. Radosť bolo pozorovať tímy „modrých“,  „žltých“, „červených“ a „zelených“ pri práci. Vo vzduchu bola citeľne dobrá atmosféra.

V závere si Ing. Fojcíková overila otázkami každý tím zvlášť. Na všetky otázky ôsmaci vedeli odpovedať. Odnášali si zo stretnutia nielen nové vedomosti, ale pevne veríme, že aj kúsok z tvorivej a príjemnej atmosféry. Už sa tešíme na druhé stretnutie!

Ing. Renáta Fojcíková
lektorka vzdelávania