tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Bankári učia žiakov základnej školy

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Bálintovou odovzdali svoje vedomosti o vývoji peňazí, ochranných prvkoch bankoviek, o minciach…

Pracovali podľa časového harmonogramu v štyroch skupinách. Farba tričiek s logom školy ich odlišovala od hostí. Jednotlivé tímy prostredníctvom prezentácií uložených v tabletoch – sprístupňovali učivo žiakom. Bankári nezabúdali ani na spätnú väzbu a pomocou kontrolných otázok si overovali, či ich ôsmaci pochopili a dokážu vedomosti reprodukovať. Začiatok stretnutia patril aktivite – vypracovania pripraveného testu z danej problematiky, ktorí ôsmaci samozrejme nemali zvládnuť. Až po sprostredkovaní vedomostí vyplňovali test opäť a bolo vidieť, čo všetko sa dokázali naučiť za dve vyučovacie hodiny.

V závere si Ing. Renáta Fojcíková vybrala z každého tímu jedného žiaka ôsmeho ročníka, ktorý odpovedal na rôzne otázky – napríklad vyslov meno autora grafického návrhu eurobankoviek, vymenuj a ukáž ochranné prvky bankoviek, pomenuj, čo bolo vidieť na bankovke pod UV lampou a iné. Žiaci za správne odpovede získali darčeky. Celé vzdelávanie je pripravené do troch blokov a už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Vo fotogalérii vidieť vzájomnú prácu a dobrú náladu.

Ing. Renáta Fojcíková
vyučujúca predmetu Bankovníctvo