Bankári nesklamali

Dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo stretnutie bankárov III. B a C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej so žiakmi VIII. B triedy CZŠ R. Zaymusa. Bankovnícky workshop na tému PENIAZE otvorila pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná. Ako aj predchádzajúca skupina bankárov III. A a žiakov VIII. A    riešili úlohy z pripraveného scenára /viď článok z 21. 10. 2016/. Atmosféra bola výborná, žiaci sa veľa dozvedeli, čo preukázali aj úspešne vyriešeným testom v závere stretnutia. Taktiež dokázali odpovedať na otázky lektorky kurzu. Pre zaujímavosť sme videli výrobný proces 10 € bankovky. Fotografie z galérie svedčia o tom, že nálada bola nielen pracovná, ale aj nabitá pozitívnou energiou.

Ing. Renáta Fojcíková