Domov KONTAKTY

Aj my sme sa zapojili do súťaže iBobor 2016

Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Viac informácií nájdete na stránke ibobor.sk.

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov.

Tento rok sme sa prvý krát zapojili do súťaže iBobor aj my. 7. novembra 2016 súťažili Juniori – študenti 1. a 2. ročníka a 8. novembra 2016 Seniori – študenti 3. a 4. ročníka. Úspešných riešiteľov sme mali medzi tretiakmi. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme Rastislavovi Mišejkovi a Dávidovi Hrobárikovi z 3. B.

Rastislav Mišejka – 62,68 bodov, 93. percentil
Dávid Hrobárik – 50,68 bodov, 74. percentil5

 

 [:en]Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Viac informácií nájdete na stránke ibobor.sk.

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov.

Tento rok sme sa prvý krát zapojili do súťaže iBobor aj my. 7. novembra 2016 súťažili Juniori – študenti 1. a 2. ročníka a 8. novembra 2016 Seniori – študenti 3. a 4. ročníka. Úspešných riešiteľov sme mali medzi tretiakmi. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme Rastislavovi Mišejkovi a Dávidovi Hrobárikovi z 3. B.

Rastislav Mišejka – 62,68 bodov, 93. percentil
Dávid Hrobárik – 50,68 bodov, 74. percentil5