Informácia o počte obsadených miest a počte voľných miest k 5.júnu 2020

Študijný odbor 6317 M – obchodná akadémia
Počet obsadených miest: 40
Počet voľných miest: 0

Študijný odbor 6317 M 74 – obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Počet obsadených miest: 40
Počet voľných miest: 0