Zoznam študentov III.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková

Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17

 1. Abrahamovičová Sabína
 2. Buffová Anna
 3. Búšovská Lucia
 4. Cabadaj Matúš
 5. Černeková Simona
 6. Flimmelová Katarína
 7. Hanuliaková Annamária
 8. Imríšková Vladimíra
 9. Janurová Miriam
 10. Kačáni Marek
 11. Kozáriková Aneta
 12. Macková Mária
 13. Mešková Simona
 14. Michálek Kevin
 15. Nováková Ema
 16. Parčiš Adam
 17. Plačko Adrián
 18. Pohanková Veronika
 19. Prášek Sebastián
 20. Sanovská Rebeka
 21. Šeroňová Simona
 22. Šuteková Mária
 23. Vysoká Denisa