tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov III. C

Triedny učiteľ: Ing. Jamborová Ľubica

Zástupca: Ing. Zrebný Rudolf

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23

 1. Alieshkov Daniil Oleksandrovič (2. skup)
 2. Bálintová Andrea (1. skup)
 3. Binčáková Dana (2. skup)
 4. Bochničková Nikola (1. skup)
 5. Brezinová Barbora (2. skup)
 6. Czelisová Eva (1. skup)
 7. Ďungelová Petra (1. skup)
 8. Francová Nikola (1. skup)
 9. Gavulová Tatiana (2. skup)
 10. Gondášová Dominika (2. skup)
 11. Halagan Jakub (2. skup)
 12. Halúsková Kristína (1. skup)
 13. Hanuliaková Katarína (1. skup)
 14. Hlušková Laura (2. skup)
 15. Hryzák Ivan (1. skup)
 16. Kaplíková Zuzana (2. skup)
 17. Labošová Veronika (1. skup)
 18. Lamlechová Janka (2. skup)
 19. Lisková Laura (2. skup)
 20. Maťková Aneta (1. skup)
 21. Mráziková Monika (2. skup)
 22. Ondáková Terézia (2. skup)
 23. Ondrejíčková Zuzana (2. skup)
 24. Remišová Simona (2. skup)
 25. Sandanus Adam (1. skup)
 26. Straka Andrej (1. skup)
 27. Šoporová Bianka (2. skup)
 28. Veselá Monika (1. skup)