Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Rudolf Zrebný

Zástupca: Mgr. Martina Hubená

Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15

 1. Bálint Kevin
 2. Blaho Šimon
 3. Brezániová Natália
 4. Danková Katarína
 5. Gažová Karolína
 6. Hudec Peter
 7. Jedináková Kristína
 8. Košteková Zuzana
 9. Liščáková Lucia
 10. Macháčová Petra
 11. Mičechová Michaela
 12. Mičíková Alexandra
 13. Mičúchová Natália
 14. Olbert Oliver
 15. Pirošíková Monika
 16. Púčková Alexandra
 17. Sekáčová Sabína
 18. Slivoň Andrej
 19. Slotík Matúš
 20. Škoríková Nikola
 21. Verníčková Michaela