Domov KONTAKTY

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2020 (utorok)Začiatok školského roku
02.09.2020 (streda) Začiatok vyučovania v 1.polroku
03.09.2020 (štvrtok)Štátna jazyková skúška z AJ – preklad
04.09.2020 (piatok)EČ MS ANJ – mimoriadne skúšobné obdobie, Gymnázium Čadca
septemberÚčelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA
septemberKurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník
október  -novemberImatrikulácia – 1.ročník
október – novemberStužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G)
29.10.-30.10.2020 Jesenné prázdniny
2.11.2020 (pondelok)Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02.11.2020 – 13.11.2020Odborná prax – OA (4.roč.) + BOA (5.roč.)
novemberDivadelné prestavenie
23.11.2020 (pondelok)Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1.štvrťrok
3.12.2020 (štvrtok)Deň otvorených dverí
decemberKultúrne podujatie
23.12.-07.01.2021 Vianočné prázdniny
08.01.2021 (piatok)Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách
januárKurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník
25.01.2021 (pondelok)Klasifikačná porada za 1.polrok
28.01.2021 (štvrtok)Kultúrne podujatie
29.01.2021 (piatok)Ukončenie vyučovania v 1.polroku
01.02.2021 (pondelok)Polročné prázdniny
02.02.2021 (utorok)Začiatok vyučovania po polročných prázdninách
15.02.-19.02.2021Jarné prázdniny
22.02.2021 (pondelok)Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
16.03.2021 (utorok)EČ a PFIČ zo SJL
17.03.2021 (streda)EČ a PFIČ z CJ
18.03.2021 (štvrtok)EČ a PFIČ z MAT
01.04.-06.04.2021Veľkonočné prázdniny
07.04.2021 (streda)Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
08.04.-13.04.2021Náhradný termín EČ a PFIČ
12.04.2021 (pondelok)Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3.štvrťrok
aprílKultúrne podujatie
14.-15.04.2021 Praktická časť MS
14.-16.04.2021Kurz na ochranu života a zdravia 3.ročník (v prípade, že sa neuskutoční v septembri)
aprílPrijímacia skúška BOA
12.05.2021 (streda)Klasifikačná porada IV.A,B, V.G
10.05. a 13.05.2021Prijímacia skúška – OA
17.05.-21.05.2021Akademický týždeň – IV.A,B, V.G
24.05.-28.05.2021Maturitná skúška – IV.A,B, V.G
21.05.2021 (piatok)Klasifikačná porada – IV.G,H (SJL)
24.05.-25.05.2021Akademické voľno – IV.G,H
26.-28.05.2021Maturitná skúška – IV.G,H (SJL)
24.05.-28.05.2021Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz, športový deň) – 1.-2.ročník
17.05.-28.05.2021Odborná prax 3.ročník OA
06.06.-19.06.2021Odborná prax 4. ročník BOA
1.6.2021Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko
23.06.2021 (streda)Klasifikačná porada za 2.polrok
30.06.2021 (streda)Ukončenie vyučovania v 2.polroku
01.07.-31.08.2021Letné prázdniny
02.09.2021 (štvrtok)Začiatok vyučovania po letných prázdninách