tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01. 09. 2017 Začiatok školského roku      
04. 09. 2017 Začiatok vyučovania v 1. polroku (pondelok)      
08. 09. – 15. 09. 2017 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz Chorvátsko) – 3.ročník      
september – október 2017                      Účelové cvičenia 1. a 2. ročník      
október – november 2017 Imatrikulácia – 1. ročník      
30. 10. – 31. 10. 2017 Jesenné prázdniny (pondelok-utorok)      
02. 11. 2017 Začiatok vyučovania po prázdninách (štvrtok)      
november – december 2017 Stužkové slávnosti – 4. ročník       
27. 11. 2017 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1. štvrťrok (pondelok)      
20. 11. – 01. 12. 2017 Odborná prax – 4. ročník      
07. 12. 2017 Deň otvorených dverí (štvrtok)      
23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 Vianočné prázdniny ( sobota – štvrtok)      
08. 01. 2018 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)      
29. 01. 2018 Klasifikačná porada za 1. polrok (pondelok)      
31. 01. 2018 Ukončenie vyučovania v 1. polroku (streda)      
január 2018 Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1. ročník      
02. 02. 2018 Polročné prázdniny (piatok)      
05. 02. 2018 Začiatok vyučovania v 2. polroku (pondelok)      
19. 02. – 23 . 02. 2018 Jarné prázdniny (pondelok – piatok)      
26. 02. 2018 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)      
13. 03. 2018 EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry (utorok)      
14. 03. 2018 EČ a PFIČ z anglického a nemeckého jazyka (streda)      
15. 03. 2018 EČ z matematiky (štvrtok)      
27. 03. 2018 Prijímacie skúšky pre študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium (utorok)      
16. 04. – 18. 04. 2018 Praktická časť MS (pondelok – streda)      
29. 03. – 03. 04. 2018 Veľkonočné prázdniny (štvrtok – utorok)      
04. 04. 2018 Začiatok vyučovania po prázdninách (streda)      
25. 04. – 27. 04. 2018 Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník (streda-piatok)      
23. 04. 2018 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok (pondelok)      
09. 05. 2018 Klasifikačná porada 4. ročník (streda)      
07. 05. a 10. 05. 2018 Prvý termín prijímacích skúšok pre študijný odbor obchodná akadémia (pondelok a štvrtok)      
21. 05. – 01. 06. 2018 Odborná prax 3. ročník      
21. 05. – 25. 05. 2018 Maturitné skúšky      
21. 05. – 25. 05. 2018 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz, turistický kurz) – 1. a 2. ročník      
jún 2018 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz Chorvátsko) – 2. ročník      
25. 06. 2018 Klasifikačná porada za 2. polrok (pondelok)      
28. 06. 2018 Slávnostné posedenie k ukončeniu školského roku 2017/2018 (štvrtok)      
29. 06. 2018 Ukončenie vyučovania v 2. polroku (piatok)      
02. 07. – 31. 08. 2018 Letné prázdniny      
03. 09. 2018 Začiatok vyučovania v školskom roku 2018/2019 (pondelok)