Kontakty

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina tel: 041 / 7075 910 email: oa@oavoza.sk Vedenie školy Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk – 041/7075911 Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk – 041/7075926 pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk – 041/7075913 pre odborné predmety a duálne vzdelávanie: Ing. Darina